12 miljarder ska få elnät stormsäkrare

NYHETER

Eon satsar på att göra nätet mindre sårbart

Några timmar med hårda vindar i måndags gjorde runt 30 000 i Sydsverige utan ström. Men elnätet ska bli mindre sårbart lovar kraftföretaget Eon, som satsar tolv miljarder kronor på nedgrävda kablar och bredare ledningsgator.

Stormen Gudrun i januari 2005 blev väckarklockan för Eon, som då hette Sydkraft. Företaget fick ett rejält nedsolkat rykte när människor i framför allt Småland tvingades klara sig veckor utan ström. Investeringsprogrammet för säkrare elnät blev tre gånger så stort i ett slag.

– Gudrun visade att de kunde bli värre väder än vad vi räknat med, säger Jan-Erik Olsson, informationschef hos Eon Elnät.

Klart före 2011

Det är 1700 mil oisolerad luftledning i 122 kommuner som byts ut mot i första hand nedgrävd kabel, i andra hand isolerad luftledning. Samtidigt breddas ledningsgatorna i skogen till minst 35 meter.

Allt ska vara klart före 2011, och drygt 300 mil har redan klarats av.

– Där föll inga träd över ledningarna nu, säger Jan-Erik Olsson.

Men ytterligare fyra år med fler stormar och fler avbrott är lång tid. Enligt Eon går det ändå inte att skynda på jobbet mer, bland annat beroende på juridiska processer. Innan spaden sätts i marken måste företaget vara överens med markägaren och med andra som också kan ha ledningar i området. Totalt ska 110000 tillstånd fram för tolvmiljardersprojektet.

”Gräv ner skiten”

Juridiken väger också tungt för Svenska Kraftnäts projekt Sydlänken, som ska säkra elleveranserna till Sydsverige genom en 40 mils ledning mellan Hallsberg och Hörby. Remissvaren strömmar in nu och enligt projektchefen Thomas Benselfelt kräver så gott som alla kabel i stället för luftledning.

– Gräv ner skiten, skriver en del, berättar han.

Men en nedgrävd likströmskabel innebär en ny och ganska oprövad teknik. Den kräver även 20 meter höga omformarstationer i bägge ändar. Kabel blir också dyrare och energiförlusterna större än med luftledning. Dessutom krävs tillstånd:

– Det är bland annat vägar, vattentäkter och fornminnen att ta hänsyn till, berättar Thomas Benselfelt.

Svenska Kraftnäts styrelse beslutar om Sydlänken i vår, men tillståndsprocessen gör att bygget troligen inte startar förrän 2011. Ledningen kan vara klar 2013.

Peter Palmkvist/TT