Hon ska hitta en ny s-ledare

NYHETER

Lena Hjelm-Wallén ska vara klar före jul

Lena Hjelm-Wallén, 63, får jobbet att utse Göran Perssons efterträdare.

-Det är inget jag vill kommentera, säger hon.

Foto: partiletare Lena Hjelm-Wallén ska leda arbetet med att vaska fram en ny partiledare ur det socialdemokratiska partiet.

Valberedningen som ska vaska fram kandidater till posten som ny s-ledare ska utses i dag.

Det sker när partiets förtroenderåd, som består av 120 ombud från hela landet, samlas i Stockholm.

Hela landet

-Det är viktigt att valberedningen har spridning över landet och att både storstad och landsbygd finns representerade, säger Åke Svensson, ordförande i partidistriktet på Gotland.

Enligt stadgan ska valberedningen bestå av elva ordinarie ledamöter och sex ersättare.

Alla distrikt har fått föreslå kandidater.

Därefter har namnen sammanställts på partiexpeditionen i Stockholm.

Enligt vad Aftonbladet erfar är det Lena Hjelm-Wallén som är hetaste kandidaten till det tyngsta uppdraget, sammankallande - det vill säga "ordförande" - i valberedningen. Hon hade samma roll även inför kongressen i november förra året.

-Om jag skulle få frågan så svarar jag förtroenderådet. Jag redogör inte för tidningar om jag är intresserad eller inte, säger Hjelm-Wallén.

Hon har en lång politisk erfarenhet efter flera poster i s-regeringar, bland annat vice statsminister.

Nu senast har hon haft ett uppdrag som chefsutredare i frågan om arbetskraftsinvandring.

Extrakongress

Andra namn som föreslås ta plats i valberedningen är Mikael Damberg, Stockholm; Kurt Kvarnström, Dalarna; Carina Ohlsson, Skaraborg och Carin Lundberg, Västerbotten.

Valberedningen ska bli klar med sitt arbete någon gång runt jul.

Extrakongressen där den nya ordföranden väljs hålls i Stockholm den 16-18 mars. Kravet på att nästa partiledare blir en kvinna är starkt.

Anette Holmqvist