Sämre villkor för fosterfamiljerna

NYHETER

Nya skatteregler slår mot familjehemmens ekonomi

Nya skatteregler kommer att ge fosterfamiljer och familjehem sämre ekonomi.

Nu varnar politiker och tjänstemän för att de redan utsatta barnen drabbas.

I Göteborg finns i dag 975 familjehem, men det behövs fler.

Därför reagerar nu både politiker och tjänstemän på regeringens beslut om att skärpa skattereglerna.

– Det kommer att bli en stor skillnad. Att ge familjerna sämre villkor gör det inte lättare att få fler familjer, säger Birgitta Nyzell, planeringsledare för individ- och familjeomsorg på stadskansliet.

Allt fler familjehem behövs

Moderaterna i kommunledningen har också reagerat på beslutet och tänker nu be Göteborgs kommunledning att skriva till regeringen om problemet.

– Regeringen har säkert inte menat att försämra tillgången på familjehem, men nu när vi ser följderna av beslutet måste man påtala dem även för egna partikamrater i regeringen, säger Jonas Ransgård (m) i ett pressmeddelande.

Efterfrågan på familjehem ökar stadigt, samtidigt minskar antalet institutionsplaceringar.

I dag finns sex familjehems-enheter i Göteborg. Enligt Birgitta Nyzell är målet att man ska försöka lösa problemen inom familjen, till exempel med hjälp av behandlingar eller stödpersoner.

– En del barn behöver komma bort ett litet tag, i andra fall handlar det om hela uppväxten. Att göra det svårare för de här familjerna gör det ju inte lättare för oss att hitta fler som kan ställa upp, säger hon.

FAKTA/ Det nya förslaget

En familj som anmäler sig som familjehem får ersättning i form av arvode och kostnadsersättning som ska täcka bland annat mat och logi. n Nu höjs avdragsrätten, kostnader under 5 000 kronor (tidigare 1 000) är inte längre avdragsgilla. Ofta är omkostnadena cirka 3 000 kronor, vilket gör att hela ersättningen beskattas.