Fildelande studenter avstängda från datanät

NYHETER

Växjö universitet: "Vi jagar inte eleverna"

På Universitetet i Växjö har totalt över 100 elever tillfälligt stängts av från datornätet efter att representanter för amerikanska upphovsrättsorganisationer hört av sig.

– De siffrorna som anges är för mellan 2004 och 2005, säger Niclas Cronsioe som är chef för IT-supporten på universitet till aftonbladet.se.

Det är enligt honom främst amerikanska filmbolag som reagerat på att de studerande har använt nätet för illegal fildelning.

– Vi jagar inte eleverna utan det är representanter för bolagen som hör av sig. De skickar mejl och talar om vilken adress det gäller, vilken tidpunkt det var och vilken fil man anser att personen ifråga saknar upphovsrätt till. Då har vi påtalat det och stängt av personen under två veckor, säger Niclas Cronsioe.

Åtta i år

Eleverna ska ha sysslat med fildelning i hemmet. Eftersom universitet har tillhandahållit bredband åt dem, har de följt de etiska riktlinjer som högskolans nätverksorganisation Sunet, satt upp.

– I år har vi stängt av åtta elever under 2006 och det är betydligt färre än tidigare. Känner sig eleverna orättvist behandlade så kan de överklaga men hittills har ingen gjort det.

Efter årsskiftet kommer universitetet inte längre tillhandahålla bredband.

– Vi är bland de sista högskolorna i Sverige som gör det. Vid årsskiftet övergår ansvaret till fastighetsägarna, säger Niclas Cronsioe.

Susanna Vidlund