Tbc-smitta upptäckt på fritidshem i förort

NYHETER

50-tal barn ska testas för sjukdomen

En anställd på ett fritidshem i en Stockholmsförort har insjuknat i lungsjukdomen tbc.

I morgon kommer ett 50-tal barn att testas för smittan.

I augusti förra året insjuknade en anställd på en förskola i Bromma i tuberkulos.

37 barn, elva anställda och sex föräldrar smittades.

Landstingets pressansvarige, Anders Fridell, säger till DN.se att den person som nu har drabbats inte har varit i kontakt med förskolan i Bromma.

Sjukdomen upptäcktes när den anställde, 20 år, sökte läkarvård för kraftig hosta och inte genom smittspårning.

Vaccinerade

För DN.se uppger landstingets smittskyddsenhet att riskerna för att den anställde den här gången ska föra smittan vidare är små. Dels för att smittan förmodligen upptäcktes tidigare den här gången, dels för att de flesta av barnen på det aktuella fritidshemmet är vaccinerade. Det var inte alla barn på förskolan i Bromma.

Hudprov

I morgon kommer barnen på fritidshemmet att testas med ett hudprov som visar om ytterligare undersökningar behövser göras. Igår hölls ett informationsmöte för barnens föräldrar, skriver DN.se.

I Sverige slutade man med att vaccinera alla barn mot tbc i mitten av 70-talet.

Johanna Melén