Eva Lundgren frias från misstankar

Publicerad:
Uppdaterad:

Genus-forskarens arbete granskades efter uppmärk-
sammat tv-reportage

Genusforskaren Eva Lundgren frias från misstankarna om vetenskaplig ohederlighet och ärendet läggs ned.

Eva Lundgren anklagades för ohederlig forskning.
Foto: börje thuresson
Eva Lundgren anklagades för ohederlig forskning.

Det beskedet gav Berit Hagekull, prefekt vid samhällsvetenskapliga fakulteten i Uppsala på torsdagen.

Granskningen av Eva Lundgrens genusforskning inleddes efter det uppmärksammade tv-reportaget Könskriget som sändes i SVT i maj. Där sade Lundgren bland annat att det begåtts en rad rituella barnamord i Sverige, något som hon senare tillbakavisade.

Efter tv-programmet mottog universitetet en rad kritiska synpunkter från allmänhet och forskare, och universitetet beslutade att en granskning skulle ske. Rektor Bo Sundqvist motiverade beslutet med att man ”värnar om Eva Lundgren som forskare och om allmänhetens tilltro till forskningen”.

Flera krävde granskning

Bland dem som krävt en granskning fanns statskunskapsprofessorn Bo Rothstein och föreståndaren för Nationella sekretariatet för genusforskning Ann-Marie Morhed, som är starkt kritiska mot Lundgrens forskning. I Dagens Nyheter skrev Rothstein och Morhed bland annat att ”denna besynnerliga verksamhet” i huvudsak finansieras med pengar utanför de forskningsråd som fördelar medel efter vetenskaplig prövning.

Gruppen som granskat Lundgrens forskning har bestått av professor Margareta Hallberg på idéhistoriska institutionen vid Göteborgs universitet, professor Jörgen Hermansson vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och universitetsjuristen Per Abrahamsson.

Själva granskningen har också dock också fått kritik. I ett öppet brev till universitetets rektor frågade sig tio sociologiprofessorer egentligen vad det är Lundgren anklagats för och varför ingen sociolog har ingått i granskningsgruppen.

TT

Publicerad: