– Avskaffa momsen på ekologisk mat!

NYHETER

Läs hela chattet med miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand

Foto: Maria Wetterstrand.

   Maria Wetterstand säger: Nu är jag här, hej hej!

Christine säger: Hej, hur ställer ni er i miljöpartiet till miljöationer av det slaget som Greenpeace håller på med? Är det något ni stödjer?

   Maria Wetterstand säger: Varje person som gör den typen av aktioner måste själv ansvara för sitt handlande, vara beredd att ta sitt straff, vara öppen med sin identitet och avstå från att bruka våld. Det är också viktigt att det sker som en symbolhandling, i syfte att få till stånd en diskussion, och inte som en aggressiv handling. I så fall kan jag ha respekt för det. Civil olydnad har använts genom historien av exempelvis arbetarrörelsen. Det är vi nog alla tacksamma för idag.

gurli säger: Vad är det viktigaste som ni har drivit igenom som stödparti till sossarna?

   Maria Wetterstand säger: Svårt välja en sak. Ny asylprövning för gömda flyktingfamiljer, höjt bistånd, stimulans för miljöbilar.

fredrik säger: vad tycker du om lejonborgs idé om att de borgliga partierna ska gå till val under samma namn?

   Maria Wetterstand säger: Det verkar dumt. Då får folk mindre valmöjligheter och mindre möjlighet att påverka var tyngdpunkten i högerträsket ska ligga. Tror dessutom det kan finnas tekniska problem.

JJJ säger: När ska ni göra nåt åt dieselskatten?

   Maria Wetterstand säger: Vi har ändrat fordonsskatten, träder i kraft 1 juli, så att snåla dieselbilar med partikelfilter gynnas rejält i förhållande till idag. De är nämligen rätt okej ur miljösynpunkt.

eeyyyyy säger: Hej Maria, tycker du det är okej med djurförsök?

   Maria Wetterstand säger: Jag tycker djurförsök generellt är en dålig metod att använda för att få veta vilken effekt något har på människor. Jag tror det är möjligt att hitta andra metoder som inte bara är bättre för djuren, utan också ger bättre säkerhet i testerna.

gringo säger: villl ni helt skrota försvaret?

   Maria Wetterstand säger: Nej. Vi vill att Sverige ska ha styrkor som kan delta i internationella fredsbevarande insatser. Dessutom borde Sverige och EU bli experter på att förebygga konflikter och att bygga upp fredliga samhällen efter en konflikt.

Anonym säger: I grunden tror jag de flesta stöder miljövänligare beteende och politik, men högre skatt på el och bensin drabbar ju "vanliga" människor på landsbygden hårdast, hur säkerställer ni att de ökade skatterna kommer miljön till del?

   Maria Wetterstand säger: Vi har sänkt skatten med drygt 2000 kronor per person. Det uppväger för de allra flesta, även glesbgydsbor, de ökade skatterna på el och bensin. Det är alltså ingen ekonomiskt förlust för dem. De som har oljepanna får ökade kostnader, och därför byts nästan alla oljepannor ut nu, vilket är toppen för miljön, och i längden för privatekonomin eftersom oljepriserna kommer fortsätta stiga internationellt.

fredrik säger: Vad gör mp för att göra den ekologiska maten billigare för konsumenten?

   Maria Wetterstand säger: Vi vill avskaffa momsen på ekologisk mat. Det har vi inte lyckats genomföra, eftersom det sägs finnas problem med EU-regler för detta. Sen vill vi ju stödja den typen av produktion så den blir mer ekonomiskt lönsam.

bengan säger: Vad har hänt med torskfisket egentligen? Varför vill ni förbjuda det?

   Maria Wetterstand säger: Torsken på västkusten är nästan helt borta. I Östersjön ligger den på gränsen till total kollaps. Det är ekonomiskt vansinne att fiska slut på torsken. För att få ett bättre fiske om några år vore det bästa att låta bli torsken helt tills bestånden blivit tillräckligt stora.

Perka säger: Hej Maria! Vilken regering vill du helst sitta i? En röd-grön eller en borgerlig?

   Maria Wetterstand säger: En helgrön regering, förstås. Jag skulle gärna ha en mittenkoalition, men i dagsläget är bästa alternativet en rödgrön.

Marwin säger: Kommer införandet av krav på dubbelskrovade tankfartyg spela stor roll för östersjöområdet, eller finns det större farosoter som måste ändras innan vi kan känna oss mindre rädda för en ev oljekatastrof.

   Maria Wetterstand säger: När Östersjön blir klassat som "särskilt skyddsvärt havsområde" kan krav på dubbelskrov ställas. Det är förstås jättebra för oljesäkerheten. Men det bästa är att minska oljetransporterna överhuvudtaget. De borde inte heller gå över känsliga områden.

Sassa säger: Försöket med trängselskatter verkar ju ha funkat i Stockholm. Tycker du att det borde införas på fler ställen?

   Maria Wetterstand säger: Det kan möjligen vara aktuellt för de allra största städerna av övriga i Sverige. Men framförallt tror jag det är intressant för andra europeiska storstäder. Många tittar ju nu också på Stockholm för att eventuellt ta efter.

Pellemann säger: Hej Maria. En känslig fråga: Varg, ska vi ha vilda vargar i sverige eller inte? (jag tycker ja, "trots" att jag bor i Norrland) Hur ska vi göra med tamboskap, renar, hundar etc som råkar illa ut?

   Maria Wetterstand säger: Självklart ska vargen ha rätt att finnas. Vi har inte rätt att med berått mod utrota en djurart från vårt land. Tamboskap som skadas ska ersättas till sin fulla kostnad, på samma sätt som renar borde ersättas (de ska göra det idag, men det anses inte täcka kostnaderna riktigt fullt).

daniel gustafsson säger: Jag har en fråga angående övervakning och data och telelagring: det påstås att ni är emot detta och jag anser att ni har helt rätt åsikt isåfall. Är ni beredda att gå emot Socialdemokarterna och hindra lagförslaget här på hemmaplan eller kommer ni fega med och rösta för?

   Maria Wetterstand säger: Självklart kommer vi att rösta emot dessa förslag som ger staten rätt att övervaka medborgare på ett rättsosäkert sätt. Det betyder dock inte att förslagen stoppas, eftersom en del borgerliga tycker det är bra.

Niclas säger: Vill du avveckla kärnkraften helt och hållet?.

   Maria Wetterstand säger: Ja, absolut. Avfallet från kärnkraften är radioaktivt i hundratusen år. Det är orimligt att vi lämnar över sådant till kommande generationer bara för att vi vill fortsätta slösa med energi. Vi kan effektivisera energiförbrukningen rejält och också bygga ut förnybara energikällor.

Dosjin säger: Varför vill ni stänga kärnkraften när det bevisats att importen av kolkraft och annan kraft med fosila bränslen skadar miljön mer än kärnkraften?

   Maria Wetterstand säger: Vi förespråkar inte import av kolkraft. Vi förespråkar en effektivare energianvändning och förnybara energikällor.

fredrik säger: Äter du kött?

   Maria Wetterstand säger: Ja, men köper bara ekologiskt. Tidigare var jag vegetarian i några år. Jag äter fortfarande ganska lite kött, eftersom kött är väldigt resurskrävande.

gringo säger: Blir det generellt skattehöjningar eller skattesäkningar om ni får bestämma?

   Maria Wetterstand säger: Under de år vi varit med och bestämt har skatterna sänkts mer än de höjts. Vi har ingen ideologisk princip om vare sig högt eller lågt skattetryck, bara om att ekonomin ska vara i balans och att vi inte ska lämna över stora skulder till kommande generationer.

Perka säger: Om det blir en koalitionsregering med mp med, vilken position vill du då ha? Vilken vill Peter Eriksson ha?

   Maria Wetterstand säger: Det är inget vi diskuterar. Det är inte det viktiga. Det är politiken som är viktig.

sickan säger: vad skulle du ändra först om du blev statsminister?

   Maria Wetterstand säger: Jag skulle lägga upp en långsiktig strategi för att bli av med oljeberoendet. Den skulle innehålla kollektivtrafik, gods på järnväg, bättre samhällsplanering för att bostäder och service ska finnas när varandra med mera.

   Maria Wetterstand säger: Tack, tack. Det var trevligt att chatta.