Ny chans för gömda flyktingar

NYHETER

15000 kan få stanna

Gömda flyktingar ska få en ny möjlighet att stanna, det föreslår s, v och mp i en motion.

-Vi är fortfarande rädda, säger Abdullah och hans familj.

Foto: FÅR FRISTAD? Abdullah och hans familj lever gömda i Malmö. I förgrunden Tove Karnerud, aktiv i flyktingamnestinätverket.

I en etta i Malmö lever Abdullah med sin fru och deras tre barn - 9, 14 och 15 år gamla.

De törs inte gå ut, får inte gå till skolan, kan inte besöka läkare.

Så har de levt i åtta månader, sedan beslutet kom att de inte får stanna i Sverige.

De är fem av de uppskattningsvis 15000 flyktingar som kommer att omfattas av det lagförslag som s, v och mp la fram i går.

Ny prövning

Lagen är tänkt att börja gälla den 7 november. Då får två grupper av asylsökande som fått avvisningsbeslut möjlighet till ny prövning av Migrationsverket.

-Lagen innebär att alla som blivit misshandlade i den gamla asylprocessen får en ny prövning, säger riksdagsledamoten Gustaf Fridolin (mp).

Rädda för polisen

Hotet om att hämtas av polisen kvarstår för dem som lever gömda - fram till den 7 november.

Abdullah och hans familj är hela tiden rädda för att polisen ska hitta dem.

- Livet som gömd är en katastrof. Jag skickade barnen hit för att få ett normalt liv, men de upplever samma sak som i kriget i Makedonien. De är så rädda, säger han.

Han vet inte om de vågar komma fram ens om när den nya lagen träder i kraft.

-Vi är fortfarande rädda för att lämna vårt gömställe.

Känner du nytt hopp?

-Jag vet inte. Jag vågar faktiskt inte lita på det.

lS, v och mp står bakom förslaget, som är en kompromiss efter att s sa nej till förslaget om allmän flyktingamnesti.

lLagen ska gälla dels barnfamiljer som lever gömda, dels personer vars avvisningar inte kunnat genomföras på grund av exempelvis oroligheter i hemlandet. Dessa grupper kan få chans till ny prövning av Migrationsverket.

lMigrationsverket ska pröva om det finns skäl till att avvisning inte kan verkställas. Sjukdom och barns sociala situation ska särskilt beaktas.

lKostnaden för den nya lagen beräknas bli 1,5 miljarder kronor, varav en stor del går till att ersätta kommunerna för kostnader i samband med flyktingmottagning.

Irene Beertema