Djurens rätt vill förbjuda flera former av jakt

NYHETER

Göteborg

Förbundet Djurens rätt vill förbjuda grytjakt och jakt på uppfödda fåglar. Man vill också ha en ökad offentlig tillsyn över jakt.

Svenska Jägareförbundet avvisar dock förslagen.

Kampanjen mot jakt inleddes på lördagen med aktiviteter i bland annat Göteborg, Linköping och Hässleholm, där ett tiotal personer demonstrerade vid ett gods.

Jakt på uppfödda fåglar, som ofta bedrivs på gods, är enligt Djurens rätt en särskilt grym form av jakt.

– Den har inget med viltvård att göra. Det är ekonomiska krafter som styr, säger Ingegerd Erlandsson, ansvarig för jaktfrågor på Djurens rätt, till TT.

Mot grytjakt

Förbundet är också mycket kritiskt till grytjakt med hund på räv och grävling, vilket anses vara onödigt stressande för djuren.

– Vi är inte så blåögda att vi tror att vi ska kunna stoppa all jakt. Viss jakt behövs ju, men det lidande som finns i jakten i dag behövs absolut inte, säger Erlandsson.

Jägareförbundet tycker att kritiken är grundlös.

– Vad gäller uppfödningen av fåglar för jakt sker den på ett professionellt sätt av utbildade jägare. Djuren hålls i stora hägn där de trivs och förökar sig, säger Christina Nilson-Dag, informationschef vid Svenska Jägareförbundet.

– Det är absolut inget oetiskt i det här. Som med all djurhållning är det ju ett sätt för många markägare att kunna överleva ekonomiskt på sina gårdar, framhåller Christina Nilson-Dag.

För grytjakt

Jägareförbundet anser inte heller att grytjakten är något problem.

– Statens veterinärmedicinska anstalt har studerat grytjakt, och funnit att stressnivån inte är högre än vid annan jakt, säger Nilson-Dag.

Djurens rätt vill också att de vilda djuren ska omfattas av djurskyddslagen. I dag handläggs frågor som rör vilda djur av Naturvårdsverket. Enligt Djurens rätt är det inte en bra lösning, då många på verket själva är jägare och därmed har motstridiga intressen att värna om. Förbundets förslag skulle innebära att de vilda djuren hamnar under Djurskyddsmyndigheten i stället.

– I dag är det ingen annan än jägarna själva som vet vad som egentligen sker ute i skogen. Det finns inte heller några krav på att man ska var nykter när man jagar, påpekar Ingegerd Erlandsson.

Jannicke Trenkle/TT