Experterna svarar: Så här skyddar du dig mot fågelviruset

Frågorna

NYHETER

1 Är fågelviruset farligt?

2 Finns det vaccin eller annat skydd mot viruset?

3 När kommer fågelviruset till Sverige?

4 Hur skyddar man sig?

5 Hur smittas människan av fågelviruset?

6 Vad händer om man blir smittad?

Experterna

Björn Olsen, professor och expert på fågelinfluensa

1 Inte särskilt just nu. Men det är oroande att det drabbat Afrika. Det kan få oerhörda konsekvenser.

2 Inget skydd i form av vaccin.

3 Första fallet får vi redan i vinter.

4 Undvika att umgås med sjuka fjäderfän. Övervaka viruset.

5 Det är ett väldigt smittsamt virus som smittar genom intensiv kontakt med fåglar.

6 Svår lunginflammation. Man blir väldigt sjuk, det är en svår infektion.

Ivar Vågsholm, expert, Statens veterinärmedicinska anstalt

1 Liten risk att smittas. Stora risken är att fågelviruset blandas med influensavirus och bildar ett supervirus. Då kan det utvecklas till en pandemi.

2 Inget vaccin, men antivirala medlet Tamiflu har en viss effekt.

3 Troligt att det sprids till Sverige.

4 Med sunt förnuft och god hygien.

5 Smittar huvudsakligen genom partiklar från fåglar.

6 Vanliga influensasymptom med hög feber och snuva.

Maria Brytting, chefsmikrobiolog på Smittskyddsinstitutet

1 Det kan bli en världsomfattande epidemi.

2 Inte nu, men flera företag jobbar för att ta fram ett vaccin. Tamiflu ger visst skydd.

3 Kommer nog snart hit.

4 Liten risk att smittas. Man skyddar sig med handskar och god hygien.

5 Från fågel till människa är det kontaktsmitta. Från människa till människa är den luftburen. Det är allvarligare.

6 Feber, hosta, lunginflammation.

Läs mer

Tidigare artiklar