Polisen får bära turban och huvudduk

NYHETER

Stockholm

Poliser får nu uttryckligen bära turban, huvudduk och judisk kippa i tjänsten.

Men Rikspolisstyrelsen sätter ändå villkor för huvudbonaderna.

– Det har varit en pågående diskussion. Men det är först nu vi skriver in det, säger kommissarie Marie Andersson, chef för rekryteringen till polisutbildningarna, till TT.

Efter överläggningar med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) har nu RPS i sin mångfaldsplan uttryckligen tillåtit att poliser får bära turban, huvudduk eller kippa i tjänsten. Polisen säger sig inte vilja utestänga några samhällsgrupper från polisyrket.

Efter en granskning fann DO att RPS:s mångfaldsplan var ofullständig. Centrala riktlinjer saknades bland annat för hur polisen ska arbeta för att förebygga och motverka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning.

Stil och säkerhet

Men RPS släpper inte helt loss skaparglädjen. Kippan, turbanen eller huvudduken ska ha ”passande färg och form” till uniformen. Enskilda poliser ska föreslå vad som är just passande. Huvudbonaden ska sedan bestämmas i samråd med arbetsgivaren. Beslutsmodellen är hämtad från brittisk polis.

Inte heller får kippan, turbanen eller huvudduken ge avsteg från ”säkerhetskrav eller arbetsmiljöbestämmelser”. Som exempel tar Andersson förberedelser inför en demonstration där stenkastning kan förväntas. Då måste deltagande poliser bära hjälm.

– Det här får inte äventyra den enskildes säkerhet, säger Andersson.

TT: Så då är det turban av och hjälm på som gäller?

– Ja, eller att man jobbar med någonting annat under den kommenderingen.

Sökande

Andersson säger att landets polismyndigheter informerats om RPS:s nya regler och riktlinjer.

TT: Så när får vi se vår första polis med turban?

– Vi ser fram emot att få vår första sökande på polisutbildningarna som säger att de vill bära religiös huvudbonad, svarar Andersson.

Tomas Bengtsson/TT

Tomas Bengtsson/TT