Idrotten ska fixa läsförståelsen

NYHETER

Läsförståelsen bland unga måste bli bättre, framförallt bland pojkar där många har allt för dåliga läsvanor. Därför kommer regeringen idag att besluta om att ge Statens kulturråd tre miljoner kronor i år och nästa år, för att främja läsning bland idrottande ungdomar, skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) och biträdande utbildningsminister och jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) på SvD Brännpunkt idag.

Den läsfrämjande satsningen ska utföras av idrottsföreningar i samarbete med bibliotek. Pojkars dåliga läsvanor beror på kamrattryck och bilden av manlighet.

Ett sätt att nå fram till ungdomarna är genom vuxna förebilder, i det här fallet idrottsledare.

Liknande projekt i Norge har visat att tre av fyra idrottande ungdomar har läst de böcker de fått.