Nyheter

Reinfeldt hård i sin kritik av Tobias Billström

Av: 

Lisa Röstlund

NYHETER

Migrationsminister Tobias Billström har fått hård kritik för sitt utspel om "blonda och blåögda kvinnor".

Nu sågas han på nytt - av sin högste chef.

– Han har på sistone brustit några gånger och det är försvårande att det har skett vid flera tillfällen, säger Reinfeldt till TT.

Statsminister Fredrik Reinfeldt riktar hård kritik mot migrationsminister Tobias Billström för flera felsteg under senare tid och för att ha avvikit från inriktningen för den moderata migrationspolitiken.

Reinfeldt säger att de uttalanden som Billström gjort är mycket olämpliga och att det är bra att han bett om ursäkt för det.

– Han har på sistone brustit några gånger och det är försvårande att det har skett vid flera tillfällen. Därför har jag gjort klart för Tobias Billström att vägen för att återvinna förtroendet går via att han håller sig till den humana inriktning vi har på politiken och att han arbetar hårt för att återvinna sitt förtroende, säger Reinfeldt till TT.

"Han har brustit"

Till Dagens Nyheter säger statsministern att det är svårt att vara migrationsminister.

– Han har haft förmåga att visa den balans och det omdöme som krävs. Nu har han brustit vid ett par tillfällen. Då har jag understrukit att nu krävs hårt arbete och att hålla sig till den linje som är regeringens och Moderaternas för att återvinna förtroendet, säger Fredrik Reinfeldt.

"Exempellöst"

Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, säger att han knappt tror att det är sant när han får höra statsminister Reinfeldts ord.

– Jag kan inte tänka mig något exempel från svensk politisk historia där en statsminister riktat så pass hård kritik mot en ledamot i regeringen. Det normala vid den här typen av motsättningar, det som är praxis, är att avgå. Det finns flera exempel på det. Till exempel Erik Åsbrink, när han avgick som finansminister när Göran Persson var statsminister, säger han till TT.

Tobias Billström själv vill inte kommentera Reinfeldts sågning, hälsar hans pressekreterare Linda Nordlund.

– Han kommer inte att ge några ytterligare kommentarer. Han kommer arbeta vidare i den anda statsministern ger uttryck för.

Kriserna har avlöst varandra

Kriserna har avlöst varandra för Moderaterna under senaste veckan – och mycket har kretsat kring flyktingfrågor.

I onsdags skrev författaren Jonas Hassen Khemiri ett öppet brev till justitieminister Beatrice Ask, där han föreslog att de två skulle "byta skinn" apropå polisens identitetskollar av misstänkta papperslösa i samband med Reva.

Ask fick stor kritik för att hon inte kritiserade polisen tillräckligt, samt att hon uppgivit att hon kunde förstå hur det är att känna sig annorlunda – eftersom hon varit utbytesstudent i USA.

I måndags visade den nya väljarbarometern från Aftonbladet/United minds M:s sämsta opinionssiffror sedan valet 2010:  25,7 procent – en minskning med 1,7 procentenheter.

I går kom en massiv kritikstorm mot migrationsminister Tobias Billström (M), efter att han "sagt fel" och propagerat mot regeringens egen proposition om papperslösas rätt till gymnasieutbildning, och även pratat om att papperslösa ofta göms av landsmän "som inte alls är blonda och blåögda".

Så här säger statsvetarna

Aftonbladet har pratat med tre statsvetare om Moderaternas situation.

Samtliga är överens om att partiets ståndpunkt i migrations- och flyktingfrågorna inte kan kopplas till opinionsraset, att uttalandena inte tyder på en politisk förändring i flyktingfrågorna, men att det tyder på att tonläget höjts och att dessa frågor står högt på agendan.

Alla är också samstämmiga om att Moderaterna behöver bli mer tydliga i var de står i flyktingfrågorna.

Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och Södertörns folkhögskola, har studerat högerextrema partier och flyktingfrågor sedan 1990.

– Hade jag fått råda Beatrice Ask hade jag uppmanat henne säga att polisen måste leva upp till regelverket och om id-koller utan grund har hänt så är det fel. Nu har det upphört och jag tror det beror på att det fanns stora misstankar om att det inte skedde på rätt sätt.

– Det här med "blond och blåögd" är en oväntad diskurs. Det är anmärkningsvärt att man förknippar biologiska känneteken med personlighet eller läggning. Det biologistiska perspektivet är väldigt ovanligt i svensk politik. Det är märkliga ordval som Billström visat. Han är ändå erfaren minister. Det är möjligt att det finns en spänning inom regeringskretsen i de här frågorna där Moderaterna har en mer restriktiv hållning.

– Man vill signalera restriktivitet och väljer fel termer. Men det betyder att ens tankevärld kretsar kring de här frågorna. Om man vill vara ett parti för medelklassen och medelsvensken är det inte bra att förknippas med den här typen av retorik. När det gäller de trofasta väljarna är det mindre problematiskt. De moderata väljarna är mer restriktiva och vet var de har M i de här frågorna.

Andreas Johansson Heinö, statsvetare knuten till högertankesmedjan Timbro:

– Det är anmärkningsvärt att Billström inte förmår försvara den reglerade invandringen - om vilken det råder en mycket stor enighet i svensk politik - utan istället trasslar in sig i en meningslös och vilseledande diskussion kring i sammanhanget irrelevanta faktorer. Det är bra att han bett om ursäkt för olämpliga formuleringar, men det kvarstår fortfarande frågetecken kring regeringens linje.

– Ask har inte lyckats formulera regeringens linje i Reva-frågan på ett övertygande sätt.

Johansson Heinö anser att Reinfeldt uttalade sig "skickligt" i Agenda i söndags, men efterfrågar ett förtydligande:

– Moderaterna bör klargöra partiets linje i relation till regeringens politik och återgå till en principiell argumentation.

Ulf Bjereld, socialdemokrat och professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet:

– Ask har duckat och låtit det här vara en polisiär och inte en politisk fråga. Många tycker att hon tagit för lite ansvar. Jämförelsen mellan sitt studieår i USA och papperslösa flyktingar i Sverige är väldigt okänslig. Förutsättningarna är oerhört olika.

– Billström kom med en fullständigt felaktig sakuppgift. Med tanke på hans historia med uttalanden om "minskade volymer" har många reagerat på att det var fel på just det restriktiva sättet det var.

– Uttalandet om "blonda och blåögda" är häpnadsväckande.

– Reinfeldt har hållit låg profil och hoppas på att det här ska blåsa över. Men om samtalet fortsätter måste han ta steget fram och tydligare markera var Moderaterna står i de här frågorna och ta avstånd från retoriken som används.

ANNONS

De nya Muminmuggarna ABC finns nu att förhandsboka hos Nordic Nest!

Extern länk från Nordic Nest

Köp här!

Publisert: