Kraftledningar kan orsaka leukemi

Ny myndighetsrapport: Farligt för barn

Håll barnen borta från kraftledningar. Och använd handsfree när du talar i mobiltelefonen.

Strålsäkerhetsmyndigheten varnar för teknikens hälsorisker i en ny rapport.

Våren 2011 klassificerade IARC, WHO:s cancerforskningsinstitut, mobiltelefonanvändning som möjligen cancerframkallande för människor. I dag presenterade Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd en ny rapport som sammanfattar vad forskningen har visat sedan dess.

Kan inte utesluta cancerrisk

Enligt rapporten syns det i nyare forskning inte en lika tydlig koppling mellan mobiltelefonanvändning och risken för att drabbas av cancer. De bedömer därför att stödet för påståendet att mobiltelefoner orsakar cancer har minskat. När försökspersoner använder GSM-telefoner syns däremot förändringar i den elektriska aktiviteten i hjärnan som fortfarande inte kan förklaras.

– Om det har hälsoeffekter vet man inte ännu, men det är principiellt intressant, säger Lars Mjönes, sekreterare i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd.

– Vi vet fortfarande inte tillräckligt mycket för att utesluta cancerrisken.

Han betonar att det tar lång tid för en cancercell att utvecklas till en tumör. Det har forskats kring riskerna i runt 15 år - vilken effekt mobilanvändningen har på längre sikt än så är det fortfarande ingen som vet. Dessutom har mobiltelefoner fortfarande inte funnits tillräckligt länge för att forskningen ska kunna ge klara besked kring hur barn påverkas av mobiltelefoner.

Samband mellan kraftledning och leukemi

I samma rapport understryks också att forskningen ända sedan 1940-talet har visat att det finns ett samband mellan lågfrekventa magnetfältet, till exempel från kraftledningar, och att barn drabbas av leukemi.

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att du ska använda handsfree och hålla ut telefonen från kroppen när du talar i mobiltelefonen. Myndigheten rekommenderar också, precis som tidigare, att barns exponering för lågfrekventa magnetfält minskas. Det kan göras till exempel genom att skolor inte byggs i närheten av stora kraftledningar.

Publisert: