”Förbjud all rökning”

avSofia Roström Andersson

NYHETER

Vill se ett totalförbud mot cigaretter från år 2025

Rökning orsakar dödliga sjukdomar och är ett enormt samhällsproblem, skriver företrädare för flera lungcancerorganisationer på DN Debatt i dag.

Nu vill de se ett totalförbud mot cigaretter från år 2025.

Fler dör av lungcancer än av bröst- och prostatacancer tillsammans och drygt 80 procent av all lungcancer orsakas av tobaksrökning. I Sverige drabbas omkring 3 500 människor varje år av sjukdomen.

Vill att riksdagen fattar beslut

Ett förbud mot rökning skulle förhindra många mänskliga tragedier, skriver Ola Brodin, Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse, Tommy Björk, Stödet, lungcancerpatienternas förening, Gunnar Wagenius, Svenska planeringsgruppen för lungcancer och Roger Henriksson, Svensk onkologisk förening, på Dagens Nyheters debattsida i dag.

Samtidigt uppmanar de riksdagen att fatta beslut om att stoppa rökningen helt från 2025 samtidigt dom de vill se en successiv utfasning fram till dess.

"Inte totalförbud mot tobak"

Debattörerna föreslår bland annat att röktobak bara ska tillåtas i neutrala förpackningar med tydlig varningstext, att priset gradvis höjs och att försäljningen begränsas till exempelvis apotek.

De skriver att deras syfte inte är att "plåga svårt tillvanda rökare utan att få dem att gå över till andra former av nikotin" och att de inte är ute efter ett totalförbud för tobak. "Det finns inte belägg för att det är nikotinet som orsakar cancer, utan det är rökgaserna med deras innehåll av över 3 000 olika kemiska föreningar som är farliga".

Samtidigt påpekar man att rökning också är orsaken till fler dödliga sjukdomar än lungcancer och anser att rökningens "enorma skadepåverkan för samhället" väger upp "ingreppet ett förbud skulle innebära för den personliga integriteten".