Nya förslaget kan bli slutet för svenskt snus

Av: Pär Karlsson

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 4 | Foto: ANDERS WEJROT
Prillan kan bli förbjuden.

Om det nya EU-förslaget till tobaksdirektiv går igenom är det definitivt slut för det svenska snuset.

Enda lösningen blir att chockhöja tobakshalten i prillan.

– Man vill uppenbarligen förbjuda vatten, säger EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M).

Det svenska snuset har debatterats friskt i EU på senare tid eftersom kommissionen snart ska presentera ett förslag till ett nytt tobaksdirektiv. Sverige har som enda land ett undantag mot EU:s snusförbud. Det förhandlades fram under medlemsförhandlingarna.

Den svenska regeringen har jobbat hårt för att EU ska häva exportförbudet på snus. Men nu tvingas man i stället försvara prillans framtid på hemmaplan.

Redan i höstas kom uppgifter om att en stor mängd smaktillsatser i tobak skulle förbjudas i tobaksdirektivet - vilket skulle kunna innebära slutet för snuset.

Mutanklagelser

Frågan blev ännu mer infekterad när hälsokommissionären John Dalli tvingades avgå efter mutanklagelser. Svenska tobaksföretaget Swedish Match hade erbjudits att betala mutor för att snusförbudet skulle avskaffas.

Nästa vecka ska EU-kommissionen ta ställning till förslaget till nytt tobaksdirektiv. Aftonbladet har tagit del av delar av det förslaget.

Där slås fast att en tobaksprodukt måste innehålla minst 85 procent tobak.

Enligt Aftonbladets källor skulle skrivelsen innebära slutet för det svenska snuset. Det är nämligen vattenbaserat och innehåller cirka 50 procent tobak.

– Det här gör oss väldigt oroliga, det är ett verkligt hot, säger en källa med insyn.

Som förslaget ser ut i dag skulle svenska snusproducenter tvingas höja tobakshalten.

– Det skulle inte smaka gott och det blir farligare. Men cigaretterna får bli kvar, det känns som kommissionen inte bejakar den forskning som säger att man ska få över folk till mindre farliga produkter, säger en källa.

Från svenskt håll hade man hoppats på ett undantag för vattenbaserade tobaksprodukter, men något sådant finns alltså ännu inte med. Swedish Match är branschledande i den svenska tobaksindustrin. Företaget ser med fasa på uppgifterna.

”Är inte seriöst”

– I stället för att bemöta de vetenskapliga och rättsliga argumenten för att häva exportförbudet av svenskt snus vill de uppenbarligen förbjuda det även här, säger Johan Wredberg, pressansvarig.

Nu sprider sig irritationen bland svenska EU-parlamentariker.

– Jag har själv inte sett förslaget. Men de här uppgifterna visar att man vill förbjuda vatten och öka mängden tobak i snus. Det är inte seriöst, säger EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M).

Fjellner är inte alls emot att snuset regleras.

– Men det här visar att man egentligen inte är emot snusets eventuella skadeverkningar, utan produkten som sådan. Om det står kvar i förslaget, då kommer jag ställa mig frågan om det beror på att vi inte betalat mutorna, säger han.

Inte heller EU-parlamentarikern Marita Ulvskog (S) har tagit del av det nya tobaksförslaget. Men även hon är djupt oroad.

– I anslutning till det svenska EU-medlemskapet så fick vi ett undantag som säger att vi får producera och använda snus i Sverige. Det är ingenting som man med någon heder i behåll kan utradera, säger hon.

”Är inte hotat”

Handelsminister Ewa Björling (M) vill inte dra för stora slutsatser innan hon sett förslaget.

– Vi får ta ställning till det när det kommer. Men vi har hela tiden pläderat för att vi vill ha en ansvarsfull och enhetlig tobaksproduktreglering. Allting ska byggas på vetenskaplig grund och fakta.

Hon tror inte att det svenska snuset är hotat.

– Nej, vi har vårt undantag och det är jag lugn och trygg med.

I slutet av nästa vecka ska förslaget till nytt tobaksdirektiv behandlas av EU-kommissionen. Sedan är det upp till ministerrådet och EU-parlamentet att ta ställning innan direktivet börjar gälla.

Publicerad: