Länsstyrelsen varnar: Bostadsbristen hotar öns framtid

GOTLAND. Bostadsbristen är en av de hetaste politiska frågorna på ön.

Men trots försök att lösa problemet så ser de kommande åren mörka ut – något som riskerar att hota Gotlands framtid.

– Jag upplever att människor aldrig har varit så utsatta som nu, säger Mari Bergström på socialförvaltningen.

Bostadsbristen på Gotland är ett välkänt problem, men trots det bedöms läget inte bli bättre under de närmaste åren.

Något som riskerar att hota hela öns framtid, enligt en färsk analys från länsstyrelsen.

Som lök på laxen har pandemin fått fler att vilja flytta från storstadsregionerna och bo större, vilket har fått bostadspriserna att skjuta i höjden.

Bostadsbristen på Gotland är rekordstor.
Bostadsbristen på Gotland är rekordstor.

– Det gör det därmed ännu svårare för gotlänningar med begränsade resurser att ta sig in på bostadsmarknaden, vilket har försämrat situationen som vi redan hade på ön ytterligare, säger Unni Karlsson, samhällsplanerare vid länsstyrelsen.

Krävs en revolution

Bristen på bostäder är dock inte unik för Gotland, men då det rör sig om en mindre region märks det tydligare, menar länsstyrelsen som slår fast att bostadsproblemet inte enbart kan lösas med den planerade nyproduktionen.

– Det som byggs i dag är bostad– eller hyresrätter med höga hyror, men det måste finnas andra alternativ också. För att det ska vara möjligt krävs en revolution i det nuvarande systemet, säger Unni Karlsson.

Aldrig varit så utsatta

Även socialförvaltningen på ön vittnar om att människor aldrig har varit så utsatta som nu.

– Tidigare har det mest varit studenter och ensamstående som har vänt sig till oss och behövt boende, men de senaste åren har det blivit allt fler barnfamiljer och pensionärer, säger Mari Bergström som arbetat som chef på stöd- och förvaltningsenheten i 20 år.

Situationen under våren beskriver hon som desperat.

– En familj var så förtvivlad att de skulle lägga sig på gräsmattan utanför vårt kontor och sova tills dess att vi löst en bostad åt dem.

– Men vi är ju inget bostadsbolag.

Mari Bergström.
Mari Bergström.

Att många människor hamnar i kläm med korttidskontrakt, och därmed kan tvingas att bo sämre under somrarna, menar Mari Bergström dessvärre hör till vanligheterna.

– Det är olyckligt men i vissa fall finns det ingen annan lösning än att bo i tält, husvagn eller att behöva flytta till fastlandet. Många av familjerna har inkomster och lever inte på försörjningsstöd. Trots det har de inte råd att köpa eller hyra något av det som byggs här.

För att möta efterfrågan behövs omkring 300 nya bostäder per år byggas på Gotland.

Kommer inte klara målet

Men trots ett mål om att påbörja 500 nya bostäder innan 2023 kommer Region Gotland inte att lyckas.

– Vi kommer att ha påbörjat 390 bostäder. Vår bedömning är att det vi bygger inte räcker till utan vi kommer behöver fortsätta bygga, säger Johan Malmros, chef för bostadsutvecklingen på det kommunala bostadsbolaget Gotlandshem som är den största fastighetsägaren på ön.

Dock försvårar både bristen på mark och intresse att bygga utanför Visby, menar exploateringsstrategen Anna Adler.

– Vi vill att invånarna ska bo på hela Gotland men det är svårt att få aktörerna att bygga utanför Visby. Det saknas helt enkelt intresse.

I ett försök att få fler bostäder utanför stadskärnan har man testat så kallad dubbel markanvisning – ett slags paketerbjudande där byggföretag erbjuds en attraktiv tomt mot att de också bygger på landsbygden.

– Samtidigt kan man inte bara spruta ur sig bostäder utan det måste vara sådant som folk faktiskt vill och kan bo i, säger Anna Adler.

Eva Nypelius (C).
Eva Nypelius (C).

”Inte nöjda”

Eva Nypelius (C) är regionstyrelsens ordförande på Gotland.

Hon härleder problemet till att man tidigare inte har byggt i den takt som hade behövts, samt att inflyttningen ökat de senaste åren.

– Ser man tillbaka på en tioårsperiod så har man inte alls byggt i den utsträckningen som hade behövts och det är det vi lider för nu.

Samtidigt poängterar hon att flera initiativ är på gång.

– Vi är verkligen inte nöjda, men om det är någon fråga som vi verkligen arbetar aktivt med så är det just bostadsfrågan.

Publisert: