Eliassons nya jobb för Justitiedepartementet

Dan Eliasson avgick som generaldirektör för MSB efter avslöjandet om att ha rest till Gran Canaria över jul och nyår.

Men han behåller sin titel som generaldirektör.

Hans nya jobb innebär att han ska se över lagstiftningen i syfte att se vad som kan behöva förändras framöver inför framtida kriser.

Dan Eliasson behåller sin titel som generaldirektör. Han har nu fått i uppdrag att analysera behovet av en översyn av författningsberedskapen. Detta innebär att han ska identifiera de områden där det är mest angeläget att se över lagstiftningen i syfte att kunna hantera kriser av varierande karaktär, skriver regeringskansliet i ett mejl till Aftonbladet.

– Det handlar alltså om att titta på lagstiftningen av vad som kan behöva förändras framöver inför framtida kriser, säger regeringskansliets presstalesperson.

”Smittspridningen av covid-19 har aktualiserat behovet av att stärka samhällets förmåga att hantera fredstida kriser. Mot bakgrund av iakttagelser under arbetet med civilt försvar och erfarenheterna av pågående och tidigare krishantering har det identifierats ett behov av att analysera om befintliga regelverk ger tillräckliga förutsättningar för att hantera fredstida kriser på ett ändamålsenligt sätt”, står det i projektbeskrivningen.

Dan Eliasson tillhör nu Justitiedepartementet.

Han har en tidsbestämd anställning till slutet av 2022, får behålla sin titel och sin lön på drygt 160 000 kronor.

Publisert: