Ivo: Det är allvarliga brister som framkommit

Var femte person på ett äldreboende fick inte någon individuell läkarbedömning.

Det visade Ivo:s tillsyn.

– Alla som behöver ska få en god vård och omsorg. Även i kristider, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo.

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, granskade förra året om äldre på särskilda boenden (SÄBO) hade fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

Totalt inspekterades 1 700 äldreboenden, varav 98 granskades djupare.
Ivo konstaterar allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av äldre på SÄBO under pandemin.

”Vår granskning visar att det är alldeles för många människor på landets äldreboenden som inte fått en individuell läkarbedömning, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo.
”Vår granskning visar att det är alldeles för många människor på landets äldreboenden som inte fått en individuell läkarbedömning, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo.
  • Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för att säkerställa en behovsanpassad medicinsk vård och behandling av dessa patienter.
  • Ingen region har heller uppnått kvalitetskraven som ställs på brytpunktssamtal, som läkaren ska ha med patienten och med närstående inför vård i livets slutskede (palliativ vård).

– Det är allvarliga brister som framkommit i tillsynen. Vår granskning visar att det är alldeles för många människor på landets äldreboenden som inte fått en individuell läkarbedömning, säger Sofia Wallström i ett pressmeddelande.

Publisert:

LÄS VIDARE