Nu tillåts flygningar genom askan

Av: Jessica Balksjö, Malin Axelsson, Mikael Stengård

Publicerad:
Uppdaterad:

Hela Sveriges luftrum öppet

Transportstyrelsen tillåter nu flygtrafik i zon två – därmed är hela Sveriges luftrum öppet.

Flygbolagen får själva avgöra om de vill flyga genom askan, men ett särskilt tillstånd krävs.

På fredagsmorgonen var alla flygplatser i Sverige öppna.

Allt luftrum över Sverige är nu öppet, med vissa restriktioner för zon två.

Enligt Swedavia kommer inte all trafik att vara igång som vanligt förrän om två till tre dagar, eftersom det tar tid för flygbolagen att få de tillstånd från Transportstyrelsen som krävs.

De nya reglerna om flygning i zon två började tillämpas från klockan 20.00 på torsdagskvällen.

Alla flygplatser öppna

På fredasmorgonen var alla flygplatser i Sverige öppna. Arlanda och flygplatserna i Bromma, Sundsvall Härnösand, Västerås, Umeå och Borlänge ligger i zon två. Övriga flygplater ligger inom zon 3 som klassas som helt riskfritt.

I informationsmeddelandet till piloter och branschfolk skriver Luftfartsverket om vad som gäller vid de nya flygrutinerna genom områden där det fortfarande kan finnas spår av aska:

"Kontakt med vulkanisk aska kan vara extremt farlig och områden där det finns kända föroreningar ska generellt undvikas. Vulkanisk aska kan sträcka sig över flera hundra miles (här från en engelsk översättning) och den förorenade luften behöver inte synas".

Checklista

I informationen till piloterna finns en checklista för att upptäcka eventuell aska i luften. Några av punkterna på listan är: rök eller damm i cockpit, svavellukt, ett ljussken vid motorn och skarpa strålar från landningsstrålkastarna.

De flygbolag som väljer att flyga i zon två gör det helt på egen risk, står det i informationsbladet.

För att flygbolagen ska få flyga i zon 2 krävs att de gör egna säkerhetsbedömningar. Bolagen måste också följa Transportstyrelsens krav på säkerhet. Exempelvis måste piloterna informera närmast flygtrafikledning så fort de upptäcker aska.

Flygplan som har flugit i en zon 2-region i högst tre timmar måste också genomgå noggranna kontroller när det landar.

SAS tillstånd dröjde

SAS tillstånd för att flyga igenom zon 2 dröjde till sent på torsdagskvällen. Orsaken var att det tog längre tid för SAS att få det tillstånd som krävs, eftersom bolaget på grund av sitt ägandeskap lyder under en annan myndighet än Transportstyrelsen.

Samtidigt rapporterar Sky News om att övningsflygningar med militära jet-plan har avbrutits efter att man har hittat vulkanaska i motorerna. Ändå tillåts nu flygningar med passagerarplan i samma område.

– Det här rör sig om högpresterande jetplan så det är bra att vara extra försiktig, säger en talesman för militären, till Sky News.

Publicerad: