Så ska oljan saneras

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

"A och o att oljan inte kommer in till land"

Det finns tre metoder att sanera när stora mängder olja läckt ut på öppet vatten.

Men ingen av dem är särskilt effektiv i Mexikanska golfen.

– Att elda upp oljan från läckan där är svårt. Den har blandats med vattnet, säger Jonas Fejes, oljeskadeexpert på Svenska Miljöinstitutet.

Hittills har över sex miljoner liter olja läckt ut i Mexikanska golfen.

De amerikanska myndigheterna och det ansvariga oljebolaget BP står inför en stor utmaning när det gäller att bekämpa utsläppen.

Tre metoder

Enligt Jonas Fejes, en av få svenska experter på oljesanering, är det tre olika metoder som är aktuella så länge oljan ligger på öppet vatten:

Elda upp oljan:

Ett försök vid New Foundland visade att det är mycket bättre att elda upp oljan till havs än att låta den driva in till land och ta hand om den där, eftersom konsekvenserna för miljön inte blir lika allvarliga. Oljan antänds genom att man släpper en fackla med brinnande napalm från en helikopter.

– Fördelen är att det är en relativt snabb metod att begränsa föroreningarna. Nackdelen är att det sprids giftig rök med kolväten över ett större område i stället. Att elda upp oljan från läckan i Mexikanska golfen har dessutom visat sig vara svårt. Den har blandats med vattnet eftersom läckan är så djupt ner, och det gör oljan svår att antända, säger Jonas Fejes.

Sänka oljan till bottnen med kemikalier:

Man använder ett miljövänligt lösningsmedel som blandas med oljan. Det gör att oljan sprids ut i vattnet. Oljan blir mindre koncentrerad och inte lika farlig.

– Metoden är standard i Storbritannien, till exempel. Den gör att man slipper giftig rök. Den är också snabbare än att elda eftersom flygplan kan spreja medlet över stora ytor. Nackdelen är att man inte blir av med oljan. Den sprids över ett större område och sjunker ner till bottnen och fastnar i sedimenten.

Ytlänsning:

Att länsa bort oljan vid ytan med skimmer, en ytläns som används från båtar, är den vanligast metoden vid oljekatastrofer. Det är också den metod som används i Sverige, enligt Jonas Fejes.

– Fördelen är att det är en miljömässigt skonsam metod. Men det får inte blåsa. Om vindarna är starkare än fem meter per sekund går länsarna inte att använda. Tyvärr blåser det mycket i Mexikanksa golfen nu, och det gör metoden oanvändbar, säger han.

Handkraft och gödsel vid land

När oljan kommit in till land är det handkraft som gäller. Det betyder i princip att man får samla upp oljan med spannar och skrubba bort den med borstar.

– Det är ett ganska tröstlöst arbete, säger Jonas Fejes.

Det går också att sprida ut gödsel över oljebältet när det nått stränderna. Konstgödningen stimulerar de bakterier som finns naturligt och som långsamt bryter ner oljan.

– Det är tyvärr en ganska långsam metod. Det bästa är om man kan få bort så mycket olja som möjligt till havs. Men de hårda vindarna som är i Mexikanska golfen nu gör det svårt, säger Jonas Fejes.

Publicerad: