Nyheter

Miljövänligt Europa – orsakar svält

Av: 

Wolfgang Hansson

NYHETER

Fattiga länders mark köps upp för att odla biobränslen

Europas iver att bli mer miljövänligt leder till att människor i fattiga länder svälter.

– Istället för att producera mat används fattiga länders mark för att framställa biobränslen till den rika världen, varnar Action Aid.

I den färska rapporten ”Meals per gallon” (måltider per liter) hävdar biståndsorganisationen att europeiska företag är på väg att köpa upp stora landsområden i framförallt Afrika.

– De närmaste fem åren har företag från EU säkrat fem miljoner hektar mark för att odla biobränslen i fattiga länder, en yta större än Danmark, säger Action Aid.

Det blir mycket billigare att köpa mark i Tredje världen och producera biobränslen där. Grödorna växer bättre och arbetskraften kostar bara en bråkdel jämfört med Europa.

Ökning

EU:s årliga förbrukning av biobränslen väntas öka från 13 miljarder liter till 55 miljarder liter 2020. För att klara den ökningen måste stora, nya områden odlas upp.

Marken som de utländska företagen köper upp i u-länderna används redan för att producera mat. De lokala småbönderna trängs ut och får ofta väldigt lite betalt för sin mark.

I Action Aids rapport finns intervjuer med flera kvinnor i Mocambique som drabbats. Elisa Alimone Mongue, 42, har tre jordplättar i Massingir-området. För några år sedan gav de lokala myndigheterna ett internationellt företag klartecken att starta en biobränsleanläggning.

På sina jordlotter odlade Elisa mat som försörjde hennes familj året om och dessutom gav henne lite inkomster.

Förstört

En morgon när hon kom till sin mark hade bolaget förstört alla hennes grödor.

– Jag blev lovad ersättning men två år senare har jag fortfarande inte fått ett öre, berättar Elisa.

I dag är hela området så förvandlat att hon inte ens kan se var hennes jordplättar brukade ligga.

Elisa är långtifrån ensam om sin historia.

– Matsresurserna är ändliga, säger Johan Schaar, chef på Sidas miljö- och klimatarbete. Det är svårt att hitta mark för att odla biobränslen som inte redan används för matproduktion.

Ansvarsfullt

Ändå menar han att tillverkning av biobränslen i utvecklingsländer inte behöver vara dålig.

– Sköts det ansvarsfullt kan det gynna folk i fattiga länder. Man måste granska varje fall enskilt för att se på de sociala konsekvenserna.

Synen på biobränslen håller på att förändras.

– Först såg man det som lösningen med stor L, säger Schaar. Sen började man inse problemen.

ANNONS EXTERN LÄNK

Dela julkänslan och låt julen blomma – skicka ett blombud med Interflora här!

Interflora

Publisert: