”Jag har blivit lugnare och mer ödmjuk”

De bor på en bas uppbyggd av containrar. När de lämnar lägret måste de söka av marken för vägbomber. Ibland sover de under bar himmel medan det skjuts runtomkring.
Flera av deras kamrater har sårats.
En har stupat.
Söndags Magda Gad berättar om svenskarnas vardag i Afghanistan.

Söndag möter fyra Afghanistan-svenskar