Ingen JO-åtgärd mot rektorn i Bjästa

NYHETER

Justitieombudsmannen (JO) vidtar inte någon åtgärd mot Bjästaskolans rektor och en lärare som hade ansvar för mobbningsfrågor på skolan.

Orsaken är att flera andra granskningsorgan redan tittar på händelserna i skolan i samband med våldtäkten på den 14-åriga flickan i mars 2009.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) utreder om skolan ska tvingas betala skadestånd till flickan, och Skolinspektionen har beslutat att tidigarelägga en granskning av skolan, skriver JO.

Rektorn och läraren JO-anmäldes av en privatperson efter tv-programmet om våldtäkten och dess efterspel förra veckan.

Anmälaren ansåg att skolans hantering av ärendet stred mot skollagen.

TT