Greppa klubban, Danmark

NYHETER

EU har fått en rödvit ordförande

I dag tar Danmark över ordförandeskapet i EU.

De kommer att skriva historia - om de lyckas.

För de ska välkomna östländerna in i EU.

Polen, Estland, Lettland, Litauen, Ungern och Tjeckien står först i kön

för ett inträde i EU. De ska alla komma in samtidigt, 2004.

Kräver folkets stöd

Programmet blir stenhårt, stora prestigefrågor ligger i själva utvidgningen.

Dagens EU-länder måste ha stöd av den egna befolkningen när länderna i öst blir medlemmar:

Vill ha lika villkor

- Vi får inte vara alltför rädda för brottsligheten, arbetskraften och jordbruksprodukterna, säger Sverker Gustavsson som är professor i statskunskap vid Uppsala universitet.

- Det finns diskussioner om att förhandla ner bidragen för jordbrukarna i öst, som är urförbannade för att de inte får vara med i EU på lika villkor. Det är inte säkert att befolkningen i dessa länder säger ja till medlemskap om de blir styvmoderligt behandlade.

En politisk fråga

Vad är vitsen med att välkomna östländerna?

- Det är en politisk fråga, att normalisera Europa igen efter andra världskriget.

Ulla-Lene Österholm