Fåret bär odlat grishjärta

NYHETER

Fåret har hjärtat i halsgropen - bokstavligen.

Ett grishjärta odlas på djuret för att transplanteras till människor.

Foto: VÄRDDJUR Ett får i USA används som värddjur för ett växande grishjärta.

Experimenterandet med "värddjur" som bär på grisorgan för att användas i medicinsk forskning har tagit ytterligare ett steg. Vid ett universitet i Nebraska i USA har forskare lyckats utveckla en teknik för att få grishjärtan att växa till sig.

Tanken är att de så småningom ska kunna transplanteras till människor som behöver nya organ. Organbristen är stor, bara i Sverige väntar hundratals patienter på någon typ av organtransplantation.

Grisen har organ som är ganska lika människans och utgör därför ett intressant alternativ för framtida transplantationer. Men försöken är fortfarande en svår balansgång då de främmande organen ofta stöts bort av det mänskliga immunsystemet.

För att förbättra chanserna har en italiensk forskare avlat fram grisar med den mänskliga genen DAF som sätter sig i blodkärlens väggar som skydd.

Hittills har bara två transplantationer med grisorgan till människa utförts. En grislever i USA och ett grishjärta. Bägge försöken misslyckades.

Annika Sohlander