”Vi hittar tecken på liv i rymden inom tio år”

Snart kommer mänskligheten inte längre att känna sig ensam.

Inom tio år kommer tecken på liv att hittas i rymden.

Det menar i alla fall Nasas högst uppsatte forskare, Ellen Stofan.

Ett av Nasas uttalade mål för sin verksamhet den kommande tiden är att söka efter tecken på liv på andra planeter än jorden. Det sökandet kan snart bära frukt, menar Nasas chefsforskare Ellen Stofan.

– Jag tror att vi kommer att ha starka indikationer på liv bortom jorden inom ett decennium och jag tror att vi kommer ha definitiva bevis inom 20 till 30 år, sa hon i går under en paneldiskussion som fokuserade på den amerikanska rymdstyrelsens ansträningar för att hitta beboliga planeter och utomjordiskt liv, rapporterar NBC News.

”På en måne eller på Mars”

Hon menar att förutsättningarna för att finna liv är mycket goda.

– Vi vet var vi ska leta. Vi vet hur vi ska leta. I de flesta fall har vi teknologin och vi är på väg att implementera den. Därför tror jag att vi är på väg, säger Stofan.

Även den tidigare astronauten John Grunsfeld, som nu arbetar i en ledande roll med Nasas forskning, tror att en världsomvälvande upptäckt är nära förestående.

– Jag tror att vi är en generation bort gällande vårt solsystem, antingen på en isig måne eller på Mars, och en generation bort på en planet runt en närliggande stjärna, säger Grunsfeld.

Livsviktiga fynd på Mars

Tecken på att att det kan ha funnits liv, och förutsättningar för att det också kan finnas, har nyligen upptäckts i vårt eget solsystem. Så sent som i december förra året annonserade Nasa att Marsbilen Curiosity registrerat anmärkningsvärda förekomster av metan i planetens atmosfär. Gasen är kopplad till liv såsom vi känner det på jorden.

Dessutom hittade Curiosity organiska kemikalier i en sten. Organiska molekyler, som innehåller kol och ofta väte, är kemiska byggstenar i till allt liv. Men de kan också existera utan förekomst av liv.

Fynden innebär därför inte bevis för att liv funnits på planeten, men visar att den någon gång i sin historia haft gynnsamma förhållanden.

Dessutom kan mörka områden som i dag kan observeras på Mars yta vid vissa tidpunkter ha orsakats av flytande saltvatten, skriver Space.com.

”Vintergatan är våt”

Vid sidan om Mars hyser forskarna också förhoppningar om Jupitermånarna Europa och Ganymedes samt Saturnusmånen Enceladus som alla tre har flytande oceaner under sina isiga ytor.

Utanför vårt solsystem finns det också stort hopp. Av bilder och information som kommer från rymdteleskopet Kepler att döma så har i princip alla stjärnor planeter cirkulerande kring sig. Det har också visat sig att att stenplaneter, som Jorden och Mars, är vanligare i Vintergatan än gasjättar som Jupiter och Saturnus. Och rymden är dessutom fylld av det för liv, som vi känner det, nödvändiga vattnet. Vintergatan är våt, menar Paul Hertz, chef över Nasas astrofysiska enhet.

– Vi kan se vatten i de interstellära moln från vilka planetära system och stjärnsystem bildas. Vi kan se vatten i de skivor av material som kommer att formas till planetsystem kring andra stjärnor och vi kan till och med se kometer lösas upp i andra solsystem när dess stjärna förångar dem, säger Hertz.

Publisert: