Karlsson: ”Det finns belägg”

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: PONTUS ORRE
Mattias Karlsson, gruppledare i Sverigedemokraterna.

NYHETER

Funktionärer från Sverigedemokraterna delar ut flygblad till flyktingar på flera håll runt om i Europa.

Flera påståenden där har kraftigt ifrågasatts, men SD-toppen Mattias Karlsson menar att de stämmer.

– I de flesta fall finns det belägg för det, säger han.

Tidigare i dag meddelade Sverigedemokraterna att partiet ligger bakom de flygblad som delats ut till flyktingar på den grekiska ön Lesbos. Det är undertecknat av SD, SD-Kvinnor och "det svenska folket".

SD:s gruppledare Mattias Karlsson säger att partiet har funktionärer ute på flera håll i Europa där många flyktingar finns.

– Syftet är att informera dem om hur villkoren ser ut när det gäller mottagandet i Sverige och vilken typ av samhälle Sverige är och vad de kan förvänta sig. Dels för att folk inte ska ha uppskruvade förväntningar om de väljer att söka sig hit och dels för att jag hoppas att en del kommer att på basis av den här informationen kommer att söka sig till andra länder så att den här systemkollaps som vi står inför nu kan undvikas.

Flygbladet är undertecknat av svenska folket. Ni hade knappt tretton procent av rösterna i senaste valet. Hur kan ni tala för "svenska folket"?

– Vår bedömning är att merparten av den information och de påståenden som vi nämner i flygbladet finns det ett majoritetsstöd för bland det svenska stödet. Det handlar om att man kommer att skicka tillbaka människor framöver eftersom en majoritet av partierna i riksdagen nu har fattat beslut om temporära uppehållstillstånd. Det handlar också om motståndet mot arrangerade äktenskap, stödet för jämlikhet mellan könen och förbudet mot halalslakt och så vidare. Vi ser att det är en majoritet av svenska folket som står bakom det.

Hur vet ni det?

– I de flesta fall finns det belägg för det. Om vi tar det här med formuleringen att man kommer att skickas tillbaka som asylant, så får man ju utgå ifrån att om samtliga partier utom V står bakom temporära uppehållstillstånd, så representerar vi också en majoritet av befolkning.

SD står fast vid påståenden

I flygbladet står bland annat att det i framtiden kommer att bli förbjudet att bära burka och niqab i Sverige. Men några sådana politiska förslag är inte på gång att klubbas i riksdagen. Men enligt SD:s gruppledare Mattias Karlsson är påståendena samma.

– När det gäller niqab och burka, så är det så att möjligheten att bära dem i det offentliga rummet, är begränsat. Man har nekat studenter på förskolelärarutbildning, man har valt bort sökande inom vårdyrken för att det inte har velat ta sig de heltäckande slöjorna. Vår bedömning är att, det är därför det står i futurum på flygbladet, de här begränsningarna kommer att öka ytterligare i Sverige. Det är den trenden vi ser i Europa, vår bedömning är också att att det finns ett starkt stöd bland svenska folket för att ytterligare begränsa möjligheten att bära burka i det offentliga rummet.

”Det finns delade meningar”

I dag är halal-slakt tillåtet om djuret är bedövat. Men Karlsson vill istället fokusera på att slakt utan bedövning är förbjudet.

– En form av halal-slakt light är tillåten. Men vi har en av de hårdaste lagstiftningarna i Europa på området. I ett flygblad i A5-format finns inte utrymme att ta upp alla detaljer och undantag. Jag menar att vårt påstående är korrekt.

Det som står på flygbladen är alltså hur ni vill att det ska vara i framtiden?

– Det är båda delar. Halal-slakt utan bedövning är redan förbjudet. Sedan är det ett par meningar som står i futurum och det är en prognos inför framtiden. Det står "kommer att", inte att det är så.

Ni skriver att Sverige har blivit ett otryggare land. Men våldsbrotten i Sverige har ju minskat?

– Det där finns det starkt delade meningar om. När det gäller många grova brottskategorier, det som folk oroar sig mest över, så ser vi att anmälningsbenägenheten har gått upp. Det handlar bland annat om sexualbrott.

Publicerad: