Stopp för Alvedon i butik

1 av 2

Allt fler förgiftas av vanliga värktabletter med paracetamol, och nu sätter Läkemedelsverket stopp för försäljning utanför apotek.

Läkemedelsbolag och handeln är kritiska – medan Giftinformationscentralen vill se ännu hårdare restriktioner.

Linnéa började missbruka Alvedon när hon var 13

Framför allt ökar antalet förgiftningar i självskadesyfte bland unga kvinnor.

– Vi vill vidta en åtgärd som har så stark effekt som möjligt på de här impulshandlingarna och så liten effekt som möjligt på den normala användningen, säger Rolf Gedeborg, utredare vid Läkemedelsverket.

Förbudet börjar gälla den 1 november. Beslutet rör enbart vanliga tabletter som man sväljer hela, och inte exempelvis suppositorier, lösningar och brustabletter.

Trendbrott

Bakgrunden är en studie som Läkemedelsverket gjort och som visar att antalet förgiftningsfall fördubblats mellan 2000 och 2013. Ett tydligt trendbrott ses efter 2009 då paracetamol började säljas även utanför apotek. Sedan dess har antalet personer som förgiftats ökat med 40 procent – från cirka 1 100 till drygt 1 500.

Slutsatsen är att det finns ett tidsmässigt samband mellan den ökade tillgängligheten av paracetamol och antalet som blir förgiftade.

– Vi ser en tydlig ökning av antalet förgiftningsfall som huvudsakligen är självskadehandlingar, det vill säga impulshandlingar där man vet att det finns en koppling till tillgänglighet. När tillgängligheten ökade så ökade också det här problemet, säger Rolf Gedeborg.

Kan överklagas

Att det i stort sett bara är receptförskriven paracetamol som har ökat i försäljning under perioden – och som alltså inte går att köpa på exempelvis bensinmackar och i snabbköpet – spelar enligt Läkemedelsverket ingen roll.

Men läkemedelsjätten Glaxo Smith Kline, som tillverkar både Alvedon och Panodil, ifrågasätter underlaget.

– Vi kan inte utifrån de data som har presenterats dra slutsatsen att det är försäljningen inom dagligvaruhandeln som ligger bakom ökningen, säger produktchef Johanna Blom.

En liknande uppgång i antalet intoxikationer sågs enligt henne även mellan år 2000 och 2005, innan paracetamol fanns i dagligvaruhandeln.

– Vi kan också konstatera att vi inte säljer fler paracetamoltabletter i dag än innan omregleringen. Man kan till och med se en nedgång i försäljningen av paracetamoltabletter receptfritt sedan omregleringen.

Läkemedelsverkets beslut går att överklaga till förvaltningsrätten, men GSK har ännu inte tagit ställning till om företaget ska göra det.

Krav på apoteken

Även handeln tycker att det saknas bevis.

– Man har ju inte kollat var personerna köpt eller fått tag på sin paracetamol, säger Karin Brynell, vd på Svensk dagligvaruhandel.

Branschen hade hellre sett andra typer av initiativ.

– Man hade kunnat titta på en 18-årsgräns på apoteken, mindre förpackningar, att man bara får köpa ett visst antal förpackningar per tillfälle. Det finns mycket man hade kunnat diskutera innan man tar till en sådan här drastisk åtgärd.

Giftinformationscentralen ser däremot beslutet som ett steg i rätt riktning.

– Det har ett positivt signalvärde för dem som tror att bara för att piller säljs i dagligvaruhandeln måste de vara helt ofarliga, säger överläkare Mark Personne.

Däremot bedömer han inte att åtgärden är tillräcklig för att få bukt med problematiken.

– Min förhoppning är nu att apoteken drar sitt strå till stacken och bara säljer paracetamol bakom disk och bara en förpackning åt gången.

Linnéa började missbruka Alvedon när hon var 13

Fakta: Läkemedelsverkets studie

■ ■ Förra våren inledde Läkemedelsverket en studie för att försöka klargöra hur många personer som varje år förgiftas av paracetamol.

■ ■ Provsvar från samtliga landsting som visat en förhöjd nivå av paracetamol sedan år 2000 begärdes in och analyserades, totalt 77 000 varav 68 500 ingår i den slutliga analysen.

■ ■ Resultat: Sedan 2000 har antalet förgiftningsfall med paracetamol fördubblats till drygt 1 500 år 2013.

■ ■ Sedan 2009, då paracetamol började säljas även utanför apotek, har antalet förgiftningsfall ökat med ungefär 40 procent.

■ ■ Majoriteten är avsiktliga självskadehandlingar hos yngre kvinnor mellan 15 och 24 år.

■ ■ Antalet dödsfall har varit oförändrat under den senaste tioårsperioden.

Källa: Läkemedelsverket (TT)

TT

ARTIKELN HANDLAR OM