Matavfallet minskar i Sverige

Foto: TT

avEbba Thornéus

NYHETER

Mindre mat åkte i svenskarnas soptunnor under 2014 jämfört med 2012 visar en kartläggning från Naturvårdsverket.

Även på restauranger och livsmedelsbutiker minskade matsvinnet.

Men det är långt ifrån tillräckligt för att rädda miljön enligt myndigheten.

Naturvårdsverket har de senaste åren mätt mängden avfall från butiker, hushåll och restauranger i Stockholm, Göteborg och på Gotland – och nu syns en nedgång.

2012 slängdes 770 000 ton mat i de svenska hushållen, vilket är 81 kilo per person.

2014 var siffran 720 000 ton, vilket är 74 kilo per person. Därmed slänger svenskarna nästan 10 procent mindre matavfall i dag än för två år sedan.

Men trots det är hemmet fortfarande den plats där mest mat åker i tunnan.

En tredjedel kan ätas

Siffran över så kallat onödigt matsvinn, som matrester och oöppnade matförpackningar, ligger även kvar på samma nivå som för två år sedan.

Cirka en tredjedel av den mat vi slänger är sådant som kunde ha ätits. På restauranger och livsmedelsbutiker märks också en ökad medvetenhet kring matavfallens påverkan enligt undersökningen. Detta då restaurangerna på två år minskat sitt matavfall med 16 000 ton och livsmedelsbutikerna med 15 000 ton.

Matsvinnet är fortfarande stort

Men likt hushållen består fortfarande en stor del av soporna av matsvinn.

Cirka 40 procent av restaurangernas sopor är frukt och grönt medan kött, fisk och ägg är det som oftast åker i butikernas tunnor.

─ Matsvinnet har minskat, det är en bra början och mer behöver ske. För att ytterligare minska mängderna mat som slängs i onödan behöver medvetenheten om matsvinnets betydelse för miljön öka, inte minst i hushållen, säger Christina Jonsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Rädda för att bli sjuka

En av anledningarna till att det fortfarande slängs mycket mat är enligt Konsumentföreningen Stockholm att svenskarna är rädda för att bli sjuka av mat där utgångsdatumet passerat.

Enligt en Novus-undersökning, som genomförts på uppdrag av konsumentföreningen, uppger en av fyra tillfrågade att de är noggranna med att inte äta mat där bäst före-datumet har passerat. Mer än hälften uppger att det är rädslan att bli sjuk som ligger bakom detta.

– Det är riktigt roligt att se att det slängs mindre mat idag än tidigare och att det gäller såväl restauranger som butiker och hushåll. Men det är beklagligt att rädslan att bli sjuk av mat med passerat datum är så djupt rotad hos en del. På det området behövs det tydligen mer information, säger Louise Ungerth på Konsumentföreningen Stockholm.

Mellan 2013 och 2015 arbetar Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket tillsammans i ett regeringsuppdrag för att minska matsvinnet.

Läs hela Naturvårdsverkets undersökning här.

ARTIKELN HANDLAR OM