Göteborg

Kortedala-branden kan bero på byggslarv

Av: 

Sara Kvarnström

NYHETER

Många hus i riskzonen

Den kraftiga branden i lägenhetshuset i Kortedala kan bero på byggslarv. En miss som lätt uppstår i takkonstruktionen som är vanlig i flerfamiljshus. 

– Det här kan påverka hela Sverige, säger Anders Söderman, vd på fastighetsbolaget Poseidon till Göteborgs-posten.

Anders Söderman, vd på fastighetsbolaget Poseidon.
Anders Söderman, vd på fastighetsbolaget Poseidon.

Branden i Kortedala spred sig snabbt genom hela huslängan och omfattningen kan ha gjorts möjlig på grund av det låga vindsutrymme som var en del av ventilationen. Det är ett vanligt sätt att bygga lägenhetshus på enligt brandingenjör Anders Lundberg, särskilt under miljonprogramsbygget. Nu varnar fastighetsägaren till Kortedala-huset för att bostadshus i hela Sverige kan ligga i riskzonen.

– Det här kan påverka hela Sverige. Det här är nog inget specifikt för Kortedala. Att man stolpar upp tak på betongvalv är inget ovanligt, säger Anders Söderman, vd på fastighetsbolaget Poseidon som äger huset till Göteborgs-posten.

Lätt bryta brandskydd

Anders Lundberg, brandingenjör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), bekräftar att konstruktionen – om den byggs med lättare material – är känslig. Brandskyddsproblematiken är också liknande i rad- och kedjehus.

– Vindar som egentligen bara är en luftspalt, som inte är stora nog att använda som inredd vind, är svåra att kontrollera brandskyddet på, säger han.

För att förhindra att en brand sprids ska större utrymmen med jämna mellanrum brytas av med en skyddande vägg som måste vara tät mot golv och yttertak. Är väggen byggd av tegel håller den förmodligen över tid, är den byggd av lättare material är det lätt att den inte håller tätt.

– Oftast är det där det finns brister. Det kan vara byggt på fel sätt eller så har man efteråt gjort kabelgenomföringar, satt dit antenner eller gjort renoveringar och inte tätat på rätt sätt, säger Anders Lundberg.

Anders Söderman säger till Göteborgs-Posten att de kommer att inventera alla sina fastigheter i Göteborg för att försäkra sig om att liknande bränder inte kan uppstå.

– Det kommer vi absolut att göra, och vi kommer att börja med området där det har hänt. Men senare kommer vi att kolla på hela beståndet i Göteborg, säger Anders Söderman.

Vanlig brist som får stora konsekvenser

Brandingenjör Anders Lundberg tycker att fler fastighetsägare i Sverige borde ta till sig det som hänt och inspektera sina fastigheter. Han påminner om att fastighetsägaren är ansvarig för brandskyddet både när fastigheten byggs, men också att det hålls över tid.

– Det här är en brist som förekommer och den kan få väldigt stora konsekvenser. Jag är inte säker på att alla fastighetsägare är så medvetna om den här problematiken. Men alla kommuners räddningstjänster är det definitivt, säger Anders Lundberg som säger att han nu och då ser brandutvecklingar liknande den i Kortedala.

Fastighetsbranden i Kortedala i Göteborg natten mot tisdag påverkade omkring 200 boende. Ett 70-tal lägenheter fick utrymmas då branden ska ha spridit sig från en spis i en av lägenheterna, via fläktsystemet, till vindsutrymmet där den spred sig längs hela huslängan. I flerfamiljshus är det absolut vanligast att bränder är spisrelaterade enligt statistik från MSB.

ANNONS

Skydda dig i solen - 20% på solkrämer från ACO Sun

Extern länk från MEDS

Köp här

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Göteborg

Bygg & fastighet