Nyheter

Ny svensk studie: Ät fisk så hör du bättre

Av: 

Lisa Röstlund

NYHETER

Ät fisk och hör sen!

Mycket fisk bevarar hörseln, medan skräpmat tvärtom försämrar den, visar en ny svensk studie.

– Man har börjat intressera sig mer för diet och hörsel, säger en av forskarna, professor Ulf Rosenhall.

Professor Ulf Rosenhall.

Den nya studien är en del av den unika så kallade H70-studien i Göteborg som länge pågått om hälsan hos människor över 70 år.

Korta rökare hör sämre

Ulf Rosenhall, professor emeritus och överläkare vid hörsel- och balanskliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, är en av forskarna.

– Hörselskador förklaras främst av ärftlighet, åldrande och buller. Men man vet också att det finns livsstilsfaktorer som påverkar.

Att rökning försämrar hörseln är exempelvis fastslaget sedan flera år. Man vet också att vissa vitaminer och antioxidanter gör att hörseln bevaras. Något som är svår att göra något åt är längden – men man vet också att långa människor hör bättre än korta.

Nya studier har nu börjat visa att även matvanor spelar in.

Rosenhall och hans kollegor har konstaterat att bland män som äter mycket fisk är hörseln relativt god. Sambandet saknades dock för kvinnor – varför vet man inte.

Snabba kolhydrater dåligt

I gruppen med en kost rik på kolhydrater med låg molekylvikt, så kallade "snabba kolhydrater", hörde både män och kvinnor däremot sämre i höga frekvenser.

– Det är precis som man tänker. Fisk är bra och skräpmat är dåligt, säger Ulf Rosenhall.

Elva olika typer av dieter har jämförts, men studien är relativt liten: 524 personer mellan 70-75 år har ingått. Därför har man inte säkert kunna korrigera för om exempelvis fiskälskare är mindre benägna att jobba i bullriga miljöer.

– Vad som påverkar vad är svårt att säga. Vår studie räckte inte för den typen av metaanalyser. Det behövs fler studier.

Men resultaten sammanfaller väl med resultat från andra färska studier, bland annat från Australien – där fisk visat sig bra för båda könen.

Omega-3 skyddar

Fiskens goda inverkan kan ha att göra med omega-3 som man sedan tidigare vet skyddar nerv- och sinnesceller. Anledningen till att snabba kolhydrater försämrar hörseln vågar Rosenhall inte spekulera i.

– Det här är en epidemiologisk studie där vi konstaterar samband. Sedan får man göra mer riktade studier för att utröna mekanismerna bakom.

Göteborgsstudien hittade inga samband mellan intag av frukt och grönt och hörsel. Inte heller BMI tycktes inverka i den här gruppen, trots att tidigare internationell forskning visat att diabetes påverkar negativt.

– Fler studier behövs, konstaterar Ulf Rosenhall återigen.

Studien publicerades i tidskriften International Journal of Audiology den 30 december.

ANNONS

Allt för din bästa vän 😺 upp till 30% på Djur hos MEDS!

Extern länk från MEDS

Beställ här

Publisert: