Flygbolagen struntar i varningarna

1 av 10

avChristoffer Malm

NYHETER

Trots varningar från flera internationella organ passerar flygplan över farliga områden – varje dag.

Efter tre flygolyckor med hundratals döda på en vecka ska ett internationellt möte hållas för att komma till rätta med problemet.

– Bolagen försöker spara överallt. Det borde diskuteras, säger flygexperten Hans Kjäll.

Det är nu en vecka sedan MH17 kraschade över Ukraina och tog nästan 300 människoliv med sig. I onsdags kraschade ett plan i Taiwan under det andra landningsförsöket i svåra, stormiga förhållanden. 48 personer dog. Och i torsdags försvann ett passagerarplan med 116 personer ombord över Mali. Tio personer från samma franska familj dog i kraschen, enligt AFP.

Den amerikanska flygmyndigheten avråder amerikanska flybolag från att passera det våldshärjade Mali, men enligt franska myndigheter är dåligt väder orsaken till kraschen, rapporterar Reuters.

– Franska soldater är på plats. Tyvärr finns inga överlevande, säger franske presidenten Francois Hollande till Reuters.

Flyger över Irak och Afghanistan

Det är flera år sen som FN:s luftfartsorganisation, ICAO, gick ut med en generell rekommendation.

– De sa att områden med pågående väpnade konflikter inte bör överflygas, säger Hans Kjäll.

Trots det har flygbolagen fortsatt att trafikera luftrummet ovanför krigshärjade länder som Irak och Afghanistan.

– Problemet är att det är rekommendationer. Det är upp till de nationella flygmyndigheterna att bedöma om de ska följa dem. Det är eftersatt att åtlyda de här rekommendationerna, säger Hans Kjäll.

Han tycker att flygbolagen inte tar tillräckligt ansvar för säkerheten.

– Många bolag har så marginella vinster att man försöker spara överallt för att öka nettot, säger han.

Ingen tar övergripande ansvar

Efter kraschen i Ukraina uppmärksammas återigen bristen på tydliga rekommendationer om var bolagen bör flyga. Det fanns inga restriktioner för området och nu kräver många en internationell samordning kring riskzoner. I nuläget finns det ingen som tar ansvar på övergripande nivå.

– Om länder inte kan ta ansvar för säkerheten i sina luftrum så borde ICAO förbjuda flygbolagen att trafikera dem, säger Jon Beatty, ordförande för Flight Safety Foundation, i ett uttalande.

Men ledaren för FN-organisationen ICAO, Olumuyiwa Benard Aliu, håller inte med.

– Staternas ansvar ska inte blandas ihop med den säkerhetsinformation som vi skickar ut, säger han i ett uttalande.

ICAO ska nu hålla ett internationellt stormöte med organisationen för världens flygbolag och andra företrädare för flygindustrin, rapporterar Reuters.

Syftet är att komma till rätta med bristen på samordning när det gäller riskbedömning och varningar.

Finns många farliga områden

Efter kraschen i Ukraina där nästan 300 personer dog har det hänt en del, menar Hans Kjäll.

– Man undviker definitivt det ukrainska luftrummet. Afghanistan är någorlunda under kontroll, men inte det irakiska luftrummet och en del i Afrika, bland annat Somalia och Eritrea, säger han.

Det finns flera våldsamma konflikter i världen där flygbolagen håller sig undan. Syriens långdragna inbördeskrig har gjort att flygbolagen undviker det landet, i stället tar de flesta flyg vägen över Irak. Men enligt Hans Kjäll kan det snart ändras.

– Nu är det slutfluget på Bagdad ett bra tag framöver. Jag har själv varit i Irak och gjort inspektioner. Det är ganska skrämmande, säger han.

MH17 sköts antagligen ner av en höghöjdsmissil, och enligt Hans Kjäll tar man med i riskanalysen av Irak att liknande vapen förekommer även i mellanöstern.

Säkrare att flyga – trots allt

Men trots de uppmärksammade haverierna under den senaste veckan så har det inte blivit farligare att flyga.

Både MH17 och planet som försvann i Mali befann sig på marschhöjd och flög i full fart.

– Det är ovanligt. Bara ett av tio haverier inträffar när flygplanet är en route, säger Hans Kjäll.

Så länge planet fungerar som det ska och besättningen gör rätt så är det väldigt ovanligt att flygplan kraschar. Hela åttio procent av alla flygolyckor beror på den mänskliga faktorn.

– Vi har flera incidenter rapporterade som allmänheten inte känner till, där man fattat dåliga beslut som kunde ha lett till haverier, säger Hans Kjäll.

Afrikanska kontinenten farligast

Risken för att vara med om ett haveri handlar i första hand om var man flyger, enligt flygexperten Hans Kjäll. Västvärlden har den högsta flygsäkerheten. Men på den afrikanska kontinenten är det hela 25 gånger farligare att flyga.

– De har generellt en mycket dålig flygsäkerhet, men där har ICAO gått in med ett program som har lyckats halvera haverifrekvensen på 15 år, säger han.