Regeringen chockhöjer bensinskatten

avAnette Holmqvist

NYHETER

Dyrare bensin och slopad möjlighet till avdrag för läxhjälp

Regeringen höjer skatten på bensin och diesel nästa år.

Höjningen kostar en familj ungefär en 50-lapp i månaden.

Därmed sviker Socialdemokraterna två av sina vallöften – på en vecka.

– Oljepriset har sjunkit sedan valet och dessutom sitter vi i regering med Miljöpartiet och får både ge och ta, säger Magdalena Andersson (S).

Foto: Magnus Sandberg
Magdalena Andersson och Per Bolund.

Vid en presskonferens på Rosenbad redogjorde finansminister Magdalena Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) om hur regeringen tänker sig skatteuttaget framöver.

Rubriken för den kommande vårbudgeten har fått namnet "Ett Sverige som håller ihop".

Skatten höjs i två steg

En stor del av de förslag som presenterades rör 2016 och framåt, men redan i augusti i år genomför regeringen sin planerade höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, vilket sker i två steg.

Förslaget fanns i den budget som regeringspartierna lade i höstas men som röstades ned i riksdagen.

– Det har visat sig vara en ineffektiv och dyr åtgärd för att skapa jobb, säger Andersson.

Annat som genomförs redan i år är att man slopar möjligheten att göra rutavdrag för läxhjälp samt att man höjer skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.

Årets skatteförändringar ska ge ett tillskott i statskassan med drygt fem miljarder.

"Kostnaderna skenar"

Det föreslås dock också en rad förändringar för resten av mandatperioden, vilket ska ge ungefär 18 miljarder. Pengarna ska bland annat tas in på halverat tak på rutavdraget för personer som inte fyllt 65 år.

Även rotavdraget förändras, subventionen för hemmarenoveringar sänks från 50 till 30 procent.

– Det är kostnader som skenar, säger Per Bolund och menade att ökningen för rot bara för i år belastar statskassan med två miljarder kronor.

Dyrare att köra bil

Nästa år höjs dessutom energiskatten på bensin med 44 öre per liter och på diesel med 48 öre per liter – plus moms. Även på flytande biodrivmedel höjs energiskatten i motsvarande grad.

– Regeringen har med ett förslag på att skatten på bensin och diesel ska höjas från nästa år, säger Bolund.

Enligt ministern kommer det att belasta en familj med i genomsnitt maximalt 50 kronor per månad. Han slog också fast att bensinpriset trots höjningen ändå kommer vara lägre än tidigare år.

Den höjda kostnaden för att köra bil går på tvärsen med de besked som Socialdemokraterna gav före valet. Enligt Magdalena Andersson kan det förklaras med att verkligheten förändrats, bland annat att statsfinanserna ser sämre ut än vad man trodde samt ökade kostnader.

– Jag tror att svenska folket ser de problem vi har. Att vi måste ha en skola som fungerar, att unga måste få jobb, att vi kan få en järnväg som fungerar, säger Andersson.

Hon lyfte dock också fram att det handlar om att "ge och ta" när man regerar med ett annat parti. Vad S fått som kompensation för att ge efter för MP:s krav på höjd energiskatt ville hon dock inte gå in på.

Sviker vallöften

Att S nu inom loppet av en vecka sviker två av sina vallöften, genom att höja bensinskatten samt sänka rotavdraget fråm 50 till 30 procent, tror hon att väljarna kan leva med.

– Det viktigaste vallöftet vi har haft har varit att vi ska vända utvecklingen på arbetsmarknaden och i skolan. Och då måste vi också hitta finansiering till det, eftersom vi ärver stora underskott, säger Andersson.

– Vi måste anpassa politiken efter verkligheten. När det gäller bensinskatten så ser vi att oljepriset har sjunkit och för rotavdraget skenar kostnaderna. Då måste vi göra något åt det.

Både Magdalena Andersson och Per Bolund slog fast att landsbydgens befolkning, som ofta är beroende av bil, kommer att kompenseras.

– Det blir ett landsbygdspaket som handlar om bättre infrastruktur, satsningar på vägar och järnväg och att stimulera produktion av förnybara bränslen och se till att servicen fungerar, säger Per Bolund.

Förändrad bankskatt

Hur man tänker sig inkomstskatterna framöver ville Magdalena Andersson inte svara på på presskonferensen.

– Det kommer vi återkomma till, säger hon.

Däremot slog hon fast att regeringen fortsatt vill införa en bankskatt, men att den utformning man hade planerat för visat sig strida mot EU:s regler. Och därför måste förslaget jobbas om.

ARTIKELN HANDLAR OM