Teorierna om kraschen i Alperna

1 av 64
NYHETER

Alla 150 ombord dog när Germanwings flight 4U 9525 kraschade i Alperna.

Vädret var normalt, planet hade nått ”den säkra höjden” och nu frågar sig alla hur planet kunde störta.

– De skulle aldrig gå ned frivilligt där i bergen bara för att jämna ut kabintrycket och det finns ingenstans att nödlanda, säger svenske flygexperten Jan Ohlsson.

Vad hände med Germanwings flight 4U 9525 från Barcelona till Düsseldorf som fick det att inleda den mystiska åtta minuter långa nedstigning som slutade med att planet kraschade?

En av de svarta lådorna hittades av räddningsarbetarna som nu genomför det fruktansvärda arbetet med att bärga vrakdelar och kroppar från bergen mellan Digne och Barcelonette i de franska Alperna.

Men ännu dröjer besked från haveriutredningen om vad som kan ha orsakat olyckan där 150 personer dog.

Svenske flygexperten Jan Ohlsson, chefsredaktör på Insider Plus, säger att det kan vara ett troligt scenario att piloterna av någon anledning förlorat kontrollen över planet.

– Det finns allt för många scenarier för att spekulera i. Det kan vara allt möjligt – en bomb, brinnande lithiumbatterier eller en plötslig brand, säger han.

Experter i hela världen lanserade i går teorierna de anser vara mest troliga.

■ ■ Tryckfall i kabinen.

Norske flygexperten Andreas Sundt vid Norsk Flytekniker Organisjon säger att ett tryckfall i kabinen kan vara en möjlig orsak.

– Det kan förklara det plötsliga nedstigningen eftersom det vid tryckfall är viktigt att komma ner snabbt, säger han till norska Verden Gang.

Det som talar mot är att piloterna har tillgång till syrgasmasker och i teorin ger det tillräckligt med tid för sänka planet kontrollerat. De kan också justera trycket manuellt, enligt Sundt.

– Det finns situationer då de vill ner snabbt, till exempel om kabintrycket plötsligt faller, men det ser inte ut att vara fallet, säger Jan Ohlsson.

■ ■ Giftiga gaser i kabinen.

En osannolik men möjlig teori. Dagens flygplan har sensorer som varnar om luften som hämtas från planens kompressorer är dålig, enligt VG.

■ ■ Fullständigt motorhaveri.

Andreas Sundt säger att planet gått ner för snabbt i höjd för att det ska kunna handla om motorhaveri.

– Då hade planet glidflugit och det hade tagit längre tid. Landningen i Hudsonfloden är ett exempel på det, säger han till VG.

■ ■ Tekniska problem.

Det som talar för teorin är att flygplansmodellen de senaste åren har drabbats av problem med sensor som frusit. I november tappade ett Lufthansaplan av samma typ snabbt höjd av den anledningen och Europeiska flygsäkerhetsorganisationen utfärdade nya direktiv för att hantera problemen.

Då tappade planet 1 000 meter i minuten innan piloterna återfick kontrollen genom att stänga av datorerna.

Kända fakta som talar för att flight 4U 9525 kan ha drabbats av sensorproblem är den stadiga vinkeln på nedstigningen, enligt den amerikanske flygexperten Bob Mann:

– Från färddatan ser det ut som att planet sjunkit stadigt vid 400 knop i åtta minuter, säger han till brittiska Telegraph.

Det kan tyda på att planet styrts av datorn.

■ ■ Dåligt väder.

Planet hade nått sin marschhöjd, en höjd där det är ovanligt att olyckor inträffar. Och Per Gram, pensionerad chef för Flyoperativt Forum, säger att det är osannolikt att vädret på 11 000 meters höjd kan ha orsakat en olycka.

Även atmosfärforskaren Paul Williams vid Readinguniversitet anser att det är osannolikt att vädret varit en faktor baserat på den tillgängliga informationen.

– Enligt prognosen var det bara lite turbulens i klart väder på rutten men inte utöver det normala och inte något som ett modernt passagerarplan inte skulle kunna hantera vid normala omständigheter, säger han till BBC.

■ ■ Terror.

I går finns inga uppgifter som tyder på att planet har utsatts för ett terrordåd.

ARTIKELN HANDLAR OM