Dåligt med stålar? Akta hjärtat

NYHETER

Personer med dålig ekonomi löper högre risk att drabbas av hjärtsjukdom, visar en studie från Hjärt-Lungfonden. Resultatet, där en studie från slutet av 90-talet följts upp, visar att personer med ekonomisk marginal på under 10 000 kronor oftare drabbas av hjärtsjukdomar och förtida död.

– Både låg utbildningsnivå och sämre ekonomi har en koppling till hjärt-kärlsjukdomar, säger Hjärt-Lungfondens kommunikationschef Ulrica Klettner, till DN.

TT