Regeringen rädd för protester: ”Sprids felaktiga påståenden”

Publicerad 2015-03-20

Regeringen är oroad för att Sverige ska framställas som islamfientligt i medier i Gulfstaterna.

Detta i samband med att relationen med Saudiarabien blivit allt sämre.

– Ingenting som jag har sagt i riksdagen eller någon annanstans kan tolkas som en kritik av islam. Det är ett grovt felaktigt påstående, säger utrikesminister Margot Wallström (S).

I en interpellationsdebatt i riksdagen lyfte utrikesminister Wallström (S) fram att det nu sprids felaktiga uppgifter i samband med den turbulenta relationen mellan Sverige och Saudiarabien. Hon var noga med att poängtera att regeringen inte har kritiserat religionen islam i sina uttalanden om bristen på mänskliga rättigheter i Saudiarabien.

– Regeringen har största respekt för islam som religion och dess bidrag till vår gemensamma civilisation, säger hon.

”Påstående”

Wallström uppgav i debatten inte vilket "grovt felaktigt påstående" som hon syftade på. Vid en presskonferens efteråt framkom det att det inte handlar om något officiellt uttalande från Saudiarabien eller andra arabländers regeringar, utan om påståenden i medier och sociala medier i Gulfstaterna. Regeringen är oroad för att sådana påståenden ska sprida sig och väcka folkliga protester.

I interpellationsdebatten om det nu uppsagda militära samarbetsavtalet med Saudiarabien undvek Wallström kritik mot Saudiarabien. I stället tog hon upp landets internationella betydelse.

Wallström pekade på att Saudiarabien är ett viktigt land i en region av stor betydelse för Sverige och att den saudiske kungen är väktare för islams två heligaste moskéer.

Vill slå vakt och utveckla relation

Utrikesministern uppgav också att landet har en central roll när det gäller till exempel Palestina, Syrien och Libyen, är på väg att bli en allt viktigare biståndsgivare, är betydelsefull i kampen mot terrorism och har en betydande roll i klimatförhandlingarna.

– Av alla dessa skäl är det viktigt för våra länder att ha en god politisk relation, säger Wallström.

På presskonferensen utvecklade Wallström varför det är viktigt att trycka på att regeringen inte kritiserat islam som religion.

– Jag har märkt att det förekommer påståenden om att det vi har uttalat skulle kunna uppfattas som kritik av världsreligionen islam. Det är grovt felaktigt och det är viktigt att korrigera det.

Är du rädd för att Sverige ska bli en måltavla för terrorhandlingar?

– Nej, nu ska vi inte spekulera. Jag vill bara att man ska rätta till felaktiga påståenden och då börjar vi med att se till att det inte kan spridas.

Ångrar du något av det du sagt?

– Nej, vad jag tycker är väl känt. Men jag tycker däremot att vi inte ska skruva upp tonläget och vi måste markera att vi är intresserade av en dialog. Vi vill ha en respektfull ömsesidig förståelse av att man kan ha olika åsikter men att vi fortsatt måste ha kontakt. Vi behöver reda ut de problem som vi just nu har med Saudiarabien. Vi har rätt att framföra kritik när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter och vi behöver ibland vara ense om att vi är oense om somliga saker.

Folkpartiets Allan Widman konstaterade att utrikesministern i debatten hade en mer "lågmäld ton" gentemot Saudiarabien än tidigare. Han varnade dock för att inte ge efter för mycket på grund av att det "blåst snålt" de senaste dagarna.

– Jag vill varna regeringen för att det kan bli ännu värre om man, när beslutet väl är fattat, inte står still vid det, säger han.

Moderaterna är oroade

Karin Enström, M:s utrikespolitiska talesperson, oroar sig över att de försämrade relationerna ska göra det svårare för Sverige att få någon som lyssnar på kritik om mänskliga rättigheter och demokrati.

– Det är också oroande att svenska företags möjligheter till kontakter riskerar att upphöra. Det drabbar svenska företag och svenska jobb i förlängningen. Det är en allvarlig fråga, det är viktigt att regeringen gör allt vad den kan för att försöka få fungerande relationer, säger hon.

ANNONS