Juldelikatess står inför utrotning

1 av 2 | Foto: LEIF R JANSSON / TT
Rökt ål på julbordet på en restaurang i Stockholm. Trots att ålen är utrotningshotad säljer många fiskhandlare fortfarande rökt ål inför julhelgen. Arkivbild.

avTT

NYHETER

Den är akut rödlistad i hela Europa, ändå fångas varje år runt 250 ton ål i svenska vatten. För många är rökt ål en tradition på julbordet och två av tre fiskbutiker säljer delikatessen inför högtiderna.

– Ålen står på gränsen nu, i nästa steg är den utrotad, säger Inger Näslund från Världsnaturfonden.

Det europeiska beståndet av ål beräknas ha minskat med 90 procent de senaste 30 åren. Ålen har många fiender: Turbiner för vattenkraft, utdikade åar och bäckar, miljögifter och inte minst det olagliga fisket.

Varje år smugglas omkring 350 miljoner ålar från Europa enligt en uppskattning av EU:s polisorganisation Europol.

– Det är framför allt den lilla ålen som exporteras. Den går till anläggningar i Asien där den odlas, säger Sofia Brockmark, expert på ål vid Havs- och vattenmyndigheten (HAV).

Många säljer ål

Men även det lagliga fisket påverkar ålbeståndet och inför julen säljer många fiskbutiker rökt ål. 67 procent av de tillfrågade fiskhandlarna i en undersökning som Världsnaturfonden (WWF) har gjort uppger att de säljer ål. Som jämförelse säljer åtta procent av livsmedelsbutikerna ål. Bland restaurangerna serverar 12 procent av de tillfrågade rätten.

Såväl i Sverige som i övriga Europa är ålen akut hotad och arten riskerar utrotning. Därför är även det lagliga fisket hårt reglerat. Sportfiske är tillåtet i vissa sötvattensområden, men bara yrkesfiskare med särskilda tillstånd får lov att ta upp ål. På västkusten är fisket helt stoppat, men i Skåne och Blekinge finns fortfarande ett kommersiellt ålfiske.

– Vi ger inga nya tillstånd så det pågår en slags utfasning. Vi har nog vidtagit de åtgärder vi kan, säger Sofia Brockmark.

Försöker rädda ålen

Inger Näslund, havs- och fiskexpert hos Världsnaturfonden, vill stoppa handeln med ål helt.

– Eftersom ålen har varit rödlistad i över 20 år så är det märkligt att man inte tar ansvar för en akut hotad art i sin affärsverksamhet, anser hon.

Svenska staten köper årligen in ål för runt 5 miljoner kronor och placerar ut dem på platser från vilka de kan nå Sargassohavet, det område i västra Atlanten där ålen leker. Havs- och vattenmyndigheten kontrollerar hur stor andel av ålarna som klarar sig efter utsättning och enligt myndigheten utgör det lagliga fisket bara en liten del av problemet.

– Lagligt fiske i Skåne och Blekinge står för cirka två procent av dödligheten, säger Sofia Brockmark.

Ålen lever länge, ofta 15-20 år, innan den simmar till Sargassohavet för att fortplanta sig. Efter leken dör de vuxna ålarna och ålens yngel förs av Golfströmmen till Europa. I hela Europa finns bara ett sammanhållet bestånd och Inger Näslund understryker att det krävs samarbete för att rädda ålen.

– Trots att man har vidtagit åtgärder ser vi ingen ökning av ål under de senaste tio åren, säger Inger Näslund.

Uppmanar att avstå

Rökt ål är festmat på många håll i södra Sverige och i bland annat Halland, Blekinge och Skåne tillhör rätten delikatesserna på ett traditionellt julbord. Inför julhelgen uppmanar Sofia Brockmark hugade ålätare att vara noggranna när de köper fisken.

– Man måste se till att den är lagligt fiskad för det är bara den ålen som vi kontrollerar. Man ska kunna härleda vilken fiskare som har fångat ålen och se om de har tillstånd, säger hon.

Inger Näslund tycker inte att det räcker:

– Om man verkligen tar ställning för ålen, då avstår man från ål. Att fiske är lagligt betyder inte alltid att det är hållbart.

ARTIKELN HANDLAR OM

Fiske