Advokaten om utvisningshotade Sara: Fruktansvärt fel

Bortgifta Sara, 18, uppger att hon riskerar dödas om hon utvisas till Afghanistan.

Efter det sista avslaget har advokat Emilie Hillert börjat sätta sig in i fallet.

– Jag ser ett ärende som har gått fruktansvärt fel, säger hon.

För Aftonbladet har den unga afghanska kvinnan Sara, 18, berättat om hur hon giftes bort som 15-åring.

Att hon lever under dödshot från både sin egen släkt och sin makes släkt samt att hon lämnat islam för att bli ateist.

Men Migrationsverket tror inte på hennes historia och har beslutat att Sara ska utvisas.

I juli meddelade Migrationsöverdomstolen att man inte kommer pröva beslutet. I fredags tog sig advokat Emilie Hillert, som specialiserat sig på migrationsmål, an fallet.

– Jag ser ett ärende som har gått fruktansvärt fel och där Sara förtjänar en chans till upprättelse. Vi ska nu bestämma hur vi går vidare. Vi kan gå till Europadomstolen, ansöka om verkställighetshinder eller göra både och, säger hon.

Saknar kunskap om hederskultur

Hon anser att Migrationsverkets beslut och Migrationsdomstolens dom visar en avsaknad av kunskap i frågor om hederskultur och situationen för kvinnor i Afghanistan.

– Sara var en tonåring i Afghanistan vars familj sa till henne att hon var tvungen att gifta sig med den här mannen. I den kontexten valde hon att acceptera det i stället för att fysiskt motsätta sig. Det innebär inte att det är acceptabelt med barnäktenskap eller att det var frivilligt, säger hon.

Bland annat anser Migrationsverket att Saras berättelse om flykten från maken inte är tillförlitlig och att uppgifterna om hotbilden inte är tillräckligt detaljerade.

– Oaktat varför hon har lämnat så har hon de facto lämnat sin make. Hon har flytt från ett äktenskap. Utifrån vad vi vet om hederskultur i allmänhet och om Afghanistan i synnerhet är det inte tillåtet, säger Emilie Hillert.

”Leker finn fem fel”

Uppgifterna om att hon dessutom lämnat islam gör att Saras situation vid ett återvändande blir ännu farligare, enligt advokaten.

– Det är förenat med dödsstraff att lämna islam. Migrationsverket påstår att hon inte är genuin i sin religionsuppfattning, men de ska också göra en bedömning av hur hon uppfattas i Afghanistan. Här har vi en tjej som uppenbarligen inte bär slöja, det är klart att det kommer väcka uppmärksamhet, säger Hillert.

Advokaten anser att Saras berättelse är trovärdig.

– Ibland känns det som att Migrationsverket leker finn fem fel. Man försöker hitta anledningar att kritisera folk och ser inte den stora helheten, säger Emilie Hillert.

Publisert:

LÄS VIDARE