Åldersgräns för vattenskoter kan införas 2019

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Regeringen föreslår att sätta en åldersgräns på 15 år för vattenskoter. Arkivbild.
Foto: Maja Suslin/TT
Regeringen föreslår att sätta en åldersgräns på 15 år för vattenskoter. Arkivbild.

I dag får vattenskotrar köras utan krav på en viss uppnådd ålder. Det kan komma att ändras. Regeringen föreslår en åldersgräns på 15 år lagom till nästa sommar.

Regeringen anser att unga personer inte har samma förutsättningar som vuxna att bedöma fordonets påverkan på miljö och människor när de kör. Regeringen menar också att unga människor inte har "samma kognitiva förmåga att göra säkerhetsmässiga riskavvägningar vid framförandet".

"Ökar med åldern"

– Vattenskotrar kommer upp i ganska höga hastigheter och det behövs omdöme och hänsyn till andra och naturvärlden. Man anser att omdömet ökar med åldern, säger Tomas Brolin, ämnesråd och tillförordnad enhetschef vid näringsdepartementet.

– I våra grannländer Finland, Danmark och Norge har man också ålderskrav.

Frågan om en reglering av vattenskotrar tillkännagavs för första gången 2004. Tio år senare, 2014, tillkännagav riksdagen för regeringen att förarbevis och åldersgräns för att få köra vattenskoter borde införas. I ett fördjupat kunskapsunderlag, som remitterades 2016, föreslogs införandet av ett obligatoriskt förarbevis. Men regeringen gick inte vidare med förslagen.

Remitterats sedan 2004

– Ganska tunga remissinstanser tyckte att beslutet om förarbevis var mindre lämpligt. Det skulle bli svårare att bedöma vad som är en vattenskoter och vad som är en annan vattenfarkost. Flera remissinstanser föreslog att man bör reglera alla motordrivna vattenfarkoster, men det finns det inget beredningsunderlag för, säger Tomas Brolin.

TT: Hur kommer det sig att man inte har haft åldersgräns för vattenskoter i Sverige tidigare?

– Det beror på att det har remitterats flera gånger sedan 2004. Det har varit en splittrad bild bland remissinstanserna kring frågan om förarbevis, så man har inte kunnat gå vidare. Men nu går man vidare i frågan om åldersgräns.

Regeringen föreslår att åldersgränsen träder i kraft den 1 juni 2019.

Fakta: Vattenskoter

En vattenskoter är en farkost som är kortare än 4 meter. Den drivs med en förbränningsmotor med ett vattenjettaggregat. Definitionen enligt vattenskoterförordningen är följande:

”En farkost vars längd understiger fyra meter och som har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla och har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä snarare än befinner sig i den.”

Den som kör vattenskoter betraktas som ”befälhavare” i lagens mening. En befälhavare har ansvar att köra säkert och inte orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, natur eller miljö. Det ansvaret följer av miljöbalken och sjölagen.

Källa: Naturvårdsverket.

Publicerad:

LÄS VIDARE