3 000 Nokiaanställda tvingas gå

NYHETER

Runt 3 000 av Nokias anställda får byta arbetsgivare till följd av att mobiltillverkaren lämnar operativsystemet Symbian. De anställda får gå över till bolaget Accenture, enligt ett pressmeddelande.

Förhandlingar inleds nu och väntas vara klara under sommaren, enligt Nokia. I slutet av 2011 väntas de berörda anställda ha gått över till den nya arbetsgivaren, konsultjätten Accenture.

De anställda som berörs jobbar i dag i Finland, Kina, Indien, Storbritannien och USA.

Dessutom meddelar Nokialedningen att personalstyrkan ska bantas med ytterligare 4 000 personer världen över. Rörelsekostnaderna ska sänkas med en miljard euro, cirka nio miljarder kronor, 2013 jämfört med 2010, enligt ledningens mål.

TT