De dementa borde få hjälp – även av lagen

Av: Lena Mellin

Publicerad:
Uppdaterad:

I Sverige finns tvångsvård. För dem som är psykiskt sjuka eller missbrukar.

Men inte för gamla ­förvirrade tanter.

Berättelsen om den svårt demenssjuka 63-åriga kvinnan är typisk.

Hon är färdigbehandlad av sjukvården och ska per automatik där­med lämna sjukhuset.

Hon är för sjuk för att fatta egna beslut, men har ändå uttryckt att hon vill åka hem.

Alltså måste kommunen, som har ansvar för äldrevården, ta hänsyn till ­kvinnan och se till att hon kommer hem.

Där väntar hemtjänsten som säger att kvinnan är för sjuk för dem. De klarar inte av att se till att hon får mat, mediciner och omvårdnad i den omfattning som hon borde ha.

Alla som månar om kvinnan är överens om att hon borde flytta till ett boende där hon kan få adekvat hjälp. Men det tycker hon alltså inte själv.

Alla har därmed agerat precis enligt regelboken. Men problemet är ändå olöst. Kvinnan borde inte längre bo hemma, hemtjänst kan inte ge  henne tillräckligt med hjälp och stöd.

Med lite större flexibilitet skulle problemet kanske gå att lösa på ett smidigare sätt. Om kvinnan kunde få ­vara kvar på Huddinge sjukhus ett tag till kunde ­tiden kanske användas för att övertala kvinnan att flytta till ett demens­boende – och inte hem.

Om det är en framkomlig väg vet man givetvis inte på förhand. Men det är i alla fall en annan väg än den man vet är ­direkt dålig – att skicka hem en svårt dement ­kvinna som i det längsta vägrar öppna dörren för hemtjänsten.

I Sverige finns i dag tvångsvård för psykiskt ­sjuka som lider av exempelvis svåra psykoser eller schizofreni. Tvångsvård finns också inom rättspsykiatrin och för missbru­kare.

Inte för gamla förvirrade tanter och farbröder.

Det är givetvis ett mycket stort beslut att tvinga en människa att flytta till en vårdinstitution. Men om personen uppenbarligen inte är i stånd att ta tillvara sina egna intressen?

Är man missbrukare eller svårt psykiskt sjuk finns möjligheten. Men inte för en dement som säger att den vill bo hemma.

Marja-Lisa Sten, verksamhetschef i Botkyrka, talar om en lucka i lagstiftningen. Det är lätt att hålla med.

Omkring 150 000 personer lider av demens i Sverige i dag. 2025 beräknas de uppgå till 180 000 personer, 2050 till hela 240 000.

Det är människor som inte är i stånd att fatta rätt beslut om ­sina egna liv. De borde få hjälp. Även av ­lagen.

Publicerad: