Facebook kan hota karriären

Av: Karin Östman, Lisa Röstlund

Publicerad:
Uppdaterad:

Flera har fått sparken efter fel inlägg

1 av 2
VAPENHOT När en anställd på it-företaget blev uppsagd skrev flera kollegor om det på Facebook. Arbetsgivaren
upptäckte det och sparkade alla tre.

Facebook kan sabba din karriär.

Fel statusuppdatering kan göra att du missar drömjobbet – eller ge dig sparken.

– Att skvallra om vad man anser är missförhållanden på jobbet ska man vara försiktig med om man är rädd om sin anställning, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.

Tre anställda på it-företaget Goexcellent i Piteå fick sparken efter att de skrivit hotfulla saker om sin chef på Facebook. Allt började med att en anställd blev uppsagd från företaget och skrev upprört på Facebook om hur arbetsgivaren behandlat honom och att han känt sig lurad av en chef.

Sades upp i måndags

Tre kollegor visade sitt fulla stöd på mannens Facebook-sida: ”Jag hade stormat in till XX (chefens namn) och som Yngwie Malmsteen hade sagt – Unleash the fucking fury”, skrev en av dem och anspelade på ett välkänt Youtubeklipp där gitarristen blir arg.

”En sjua + AK47 gogogo. Jag är på semester”, skrev en annan av de anställda.

Företaget valde att polisanmäla för olaga hot och i måndags sades de tre anställda upp. Fackförbundet Unionen som de uppsagda tillhör håller på att utreda ifall de ska

företräda dem eller inte. Männen hävdar att allt bara var på skoj.

”Går så snabbt”

Fallet är ett av flera de senaste åren där personer blivit uppsagda för åsikter eller bilder som de exponerat i sociala medier.

– Det går så snabbt att trycka på sändknappen. Många tror att de skickar

något till sina närmaste vänner och glömmer bort att det finns många fler som kan ta del av det, säger Paula Hogéus, arbetsrättsjurist på advokatfirman Delphi.

– Om det kan utgöra saklig grund för uppsägning beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Men hot om våld är aldrig acceptabelt, säger Paula Hogéus.

Enligt henne faller allt tillbaka på lojalitetsplikten som råder i en anställning. Att baktala arbetsgivaren via sociala medier kan vara ett brott mot den plikten.

Lätt att bevisa

Generellt märks en stigande trend med tvister där sociala medier förekommer.

– Saker som man tidigare sagt i kafferummet väljer man kanske nu att säga i sociala medier. Den stora skillnaden är att arbetsgivaren mycket lättare kan få säkrad bevisning, säger Martin Wästfelt.

Samtidigt väljer allt fler rekryterare att aktivt kolla upp arbetssökande på Facebook. En undersökning som Stockholms handelskammare och Infotorg gjort visar att 32

procent av tusen tillfrågade personalchefer kontrollerar sökande på Facebook.

Lojalitetsplikten

Lojalitetsplikten finns inte reglerad som princip i svensk lag och det finns alltså ingen lagbestämmelse som återger dess exakta innebörd. Den förekommer dock uttryckt som en plikt i vissa lagar.

Plikten innebär att parterna bland annat är skyldiga att beakta varandras intressen.

I ett anställningsförhållande har den anställde en skyldighet att vara lojal mot sin arbetsgivare. Detta omfattar bland annat tystnadsplikt, där den anställde inte får avslöja företagshemligheter eller annan känslig information som kan skada arbetsgivaren.

Det finns inga lagstadgade bestämmelser som reglerar arbetstagarens möjligheter att kritisera arbetsgivaren. Men tystnadsplikten rör dock i viss mån yttrandefriheten och rättigheterna skiljer sig mellan privata och offentliga arbetsgivare.

Rätten till yttrandefrihet gäller enbart mot det allmänna, som exempelvis domstolar eller myndigheter. Det finns i dagsläget inte någon liknade rättighet i förhållande till en privat arbetsgivare.

Arbetstagaren får inte heller utföra bisysslor som konkurrerar med eller kan skada arbetsgivarens verksamhet eller förtroende hos allmänheten. Arbetstagaren får inte heller ägna sig åt sysslor som hindrar honom eller henne att utföra det arbete man åtagit sig att göra åt arbetsgivaren.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN