Analytikern Peter Malmqvist.
Analytikern Peter Malmqvist.

Svenskar kan förlora halva pensionen

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Vanligt folk tar alldeles för stora risker i sitt pensionssparande.

Sparare kan förlora halva pensionen.

Nu är det hög tid för politiker och arbetsgivare att ingripa, skriver Peter Malmqvist som är oberoende finansanalytiker och ordförande Sveriges Finansanalytikers Förening på DN Debatt.

Analytikern Peter Malmqvist.
Analytikern Peter Malmqvist.

Med valfriheten som honnörsord har det svenska pensionssystemet förändrats. Det har lett till att svenska sparare har utsatt sig för allvarlig ekonomisk risk.

Peter Malmqvist vill slippa se människor som är helt förtvivlade för att börsen gått ner femtio procent.

Enligt honom kommer vi framöver se kullar med pensionärer som gör en massa dumheter när börsen faller.

– Det är en för kraftfull frihet för spararna. Man kan ha den här friheten fram till femtio års ålder, men sedan måste sparandet bli mindre riskfyllt. Många är oförberedda och går de i pension i samband med en börskrasch kan de förlora halva sitt pensionskapitalet, säger Peter Malmqvist till Aftonbladet.

Läser och snackar med kompisar

Han berättar att gemene man egentligen saknar den kunskap som krävs för att kunna genomföra ett bra och genomtänkt pensionssparande.

– Tittar man på hela svenska folket kan jag lugnt säga att det är en ganska liten del, långt mindre än hälften av de yrkesverksamma som egentligen vet vad man egentligen placerar i. I bästa fall läser man lite tidningsartiklar, pratar med en kompis eller en rådgivare. Sedan placerar man i ett antal aktiefonder.

Politikers ansvar

Peter Malmqvist menar att politiker och arbetsgivare måste begränsa risktagandet och begränsa pensionsspararnas möjligheter nära inpå pensioneringen. Han tycker att "högst en tredjedel av pensionskapitalet bör vara investerat i aktierelaterade produkter på pensionsdagen" och redan tio år före pensioneringen bör man börja trappa ner till den nivån.

– Vi kommer råka ut för kraftiga fall. Det är det enda man kan säga säkert. Om jag ser tillbaka på de senaste 25 till 30 åren har jag råkat ut för fem riktigt allvarliga börskrascher. Det är ungefär en gång vart femte år då börsen har gått ner mellan 40 till 70 procent från toppläget. Då blir det väldigt dramatiskt och kaotiskt.

Peter Malmqvist anser att det också finns en problematik kring hur pensionsfonderna marknadsförs och menar att man tydligare måste informera spararna om riskerna. Han anser att man idag marknadsför riskfonder som spännande alternativ och att man målar upp drömscenarion. Dessutom måste informationen bli mer lättbegriplig, skriver han på DN Debatt.

Publicerad: