Två män frias i kopplerihärvan

NYHETER

14-årig flicka blir utan skadestånd

I dag kom domen i hovrätten i Malmö mot männen som åtalats i kopplerihärvan runt en 14-årig förståndshandikappad flicka i Malmö.

Båda de män som Malmö tingsrätt dömt för våldtäkt mot barn frikänns helt.

Den 18-åring som i tingsrätten fick ett års fängelse för grovt koppleri döms i hovrätten bara för koppleri och straffet kortas till tre månaders fängelse.

I tingsrätten fälldes fyra av de tio åtalade. Tre män fick då fängelse i mellan ett och tre och halvt år för brotten grovt koppleri och våldtäkt mot barn. En fjärde fick böter för sexköp. Eftersom hovrätten valt att släppa samtliga ur häkte väntades dagens domar bli mildare än tingsrättens.

En 17-åring som dömts för köp av sexuella tjänster fälls för samma brott i hovrätten, men straffet minskas från 50 till 40 dagsböter. Eftersom han suttit häktad i nästan två veckor anses bötesbeloppet betalt.

Flickan utan skadestånd

Hovrättens dom innebär också att den 14-åriga flickan blir utan skadestånd. Det utnyttjande som hon utsatts för genom 18-åringens koppleri bedöms inte ha varit en tillräckligt allvarlig integritetskränkning.

Hovrätten ser det som en stor brist att den 14-åriga flickan inte medverkat i rättegången, eftersom hennes trovärdighet och möjligheten att bedöma hennes ålder och mognadsgrad är så centrala i målet. I stället har både tingsrätt och hovrätt fått se inspelade polisförhör med flickan, och där ifrågasätter hovrätten hur det gått till när förhörsledaren fått henne att peka ut de män som sedan åtalats i målet.

”Detaljlös” berättelse

Flickan har, enligt domstolen, inte någon gång lämnat en spontan och sammanhållen berättelse och hennes skildringar av sexualhandlingarna beskrivs som "detaljlösa". Sammantaget manar rätten till stor försiktighet när det gäller att ta ställning till flickans trovärdighet.

Flera av männen har erkänt att de har haft sex med henne, men inte i något fall anser hovrätten att de haft skälig anledning att misstänka att hon var under 15 år.

Hovrätten är inte enig i sitt beslut. Två nämndemän anmäler skiljaktig mening, men det gäller andra brott som några av männen också stått åtalade för i samma mål. När det gäller de delar av åtalet som gäller brott med anknytning till den 14-åriga flickan finns ingen oenighet i rätten.

TT