Ask vill ha hårdare straff för sexköp

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2011-01-27

Regeringen vill att sexköpare ska kunna dömas till ett års fängelse.

Regeringen vill höja straffet för sexköp från sex månader till ett års fängelse.

Sedan lagen infördes har 85 procent av de fällande domarna hamnat på 50 dagsböter.

– Det här är ett bekymmer, säger justitieminister Breatrice Ask (M).

Regeringen skickar i dag en remiss till lagrådet för ett yttrande om möjligheten att höja straffskalan av sexbrottslagen.

Utredarna har enligt justitieminister Beatrice Ask (M) gått igenom de fällande domarna sedan lagen trädde i kraft 1999.

– Nästan alla domar hamnar på 50 dagsböter. I 85 procent av fallen bestäms påföljden till just detta straff, säger hon.

Bekymrad

Beatrice Ask anser att det är ett bekymmer och vill vidga straffskalan från fängelse i sex månader till ett år.

– Det är fel att 85 procent av ärendena bedöms precis likadant, för situationerna varierar. Jag tycker det är rimligt att rättsväsendet tittar på omständigheterna, säger hon.

Syftet med en vidgad straffskala är enligt Ask att skapa utrymme för "en mer nyanserad bedömning av straffvärdet".

– Det kan vara så att sexköpet har så förnedrande inslag att brottet ska bedömas som allvarligt.

Kan träda i kraft i sommar

Oppositionen hyllar förslaget i ett pressmeddelande.

– Från Socialdemokraternas håll har vi länge krävt en skärpning av sexköpslagen. Det rör sig om ett allvarligt brott och därför bör straffet höjas, säger Anna Wallén (S), ledamot i riksdagens justitieutskott.

Flera andra länder, som Norge, Island och Kanada, har följt i Sveriges fotspår och infört lagstiftning om just sexköp. Enligt justitieministern beror intresset på att lagen bromsar utvecklingen av människohandel.

– Jag hoppas naturligtvis att fler länder ska följa Sveriges strävan att bromsa efterfrågan på sexhandel, säger Beatrice Ask.

Om lagändringen går igenom kommer den att träda i kraft 1 juli i år. Ett förbud mot försäljning av sex är dock inte aktuellt.

– Om man kriminaliserar de som säljer sex riskerar man att de inte kommer vara lika benägna att söka hjälp av socialarbetare och andra. De behöver stöd och hjälp.

ANNONS