Satelliten kraschar på lördag

avSofi Tagesson

Nasa vet fortfarande inte exakt när och var rymdskrotet från satelliten kommer att slå ner.

Men den har nu sänkt hastigheten.

Delar av satelliten UARS beräknas krascha på jorden någon gång under lördagen, enligt Nasa. Fortfarande är det inte klart när eller var de 26 delarna av satelliten kommer att slå ner.

Nasa meddelar på fredagen att UARS hastighet har sänkts när den närmar sig jorden.

532 kilo rymdskrot

På tordagen visade Nasas beräkningar att rymdskrotet skulle missa Nordamerika, men i dag är de inte lika säkra på grund av satellitens sänkta hastighet. Dock är risken liten.

Största delen av den nära 6 ton tunga satelliten kommer att slås sönder och brinna upp när den når atmosfären. Men 26 delar av den gamla forskningssatelliten kommer att fortsätta mot jorden. Totalt handlar det om 532 kilo rymdskrot som kommer att slå ner någonstans på jorden.

Södra Sverige inom riskområdet

Enligt Nasa:s beräkningar kommer det att ske någonstans mellan 57 grader norr och 57 grader söder om ekvatorn – södra Sverige ligger därmed risigt till, från trakterna av Varberg i väst och Oskarshamn i öst – och sedan nedåt i landet. Men det gör även stora delar av övriga världen som ligger inom riskområdet.