Pojkar vittnar om personalmisshandel på ungdomshem

JO riktar stark kritik mot våldsamheter på Sis-hemmet

Under en oanmäld JO-inspektion på Sis-hemmet Sundbo i Fagersta har en stor del av de intagna pojkarna lämnat uppgifter om frekvent misshandel från personalen.

Det tillsammans med en rad allvarliga lex Sarah-anmälningar gör att JO bedömer situationen på hemmet som “mycket oroande”, rapporterar nyhetsbyrån Siren.

Justitieombudsmannen genomför Opcat-inspektioner på platser där människor hålls frihetsberövade för att se till att personerna som finns där inte utsätts för grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Under en sådan oanmäld tillsyn på Sis-hemmet Sundbo i Fagersta upptäckte JO flera allvarliga missförhållanden. Bland annat har flera av pojkarna, utan att han kunnat prata ihop sig på förhand, vittnat om att personalen på hemmet misshandlar pojkarna, uppger nyhetsbyrån Siren.

Enligt vittnesmålen ska ungdomarna misshandlats i utrymmen som saknar kameraövervakning.

Sis-hemmet Sundbo i Fagersta.
Sis-hemmet Sundbo i Fagersta.

Har inte gjort tillräckligt för att lösa problemen

Vid en Ivo-inspektion i fjol framkom liknande uppgifter. Uppgifterna som framkom under inspektionen, tillsammans med en rad allvarliga lex Sarah-anmälningar under 2017 och 2018 där det förekommit uppgifter om att personal utövat fysiskt våld mot ungdomarna, gör att JO bedömer situationen på hemmet som “mycket oroande” och JO kräver nu att SiS omedelbart genomför åtgärder för att förbättra situationen, särskilt när det gäller personalens bemötande och uppgivna våldsanvändning.

Efter Lex Sarah-anmälningarna har Sundbo vidtagit åtgärder – men inte tillräckliga anser JO.

”Varje våldsituation är ett misslyckande”

Under inspektionen pratade JO:s personal med 15 ungdomar varav sju vittnade om våldsamheter, två av dem berättar att de misshandlats av hemmets personal. Den ena pojken berättar att han misshandlats när han placerats i vård i enskildhet och den andra på en vanlig avdelning. Den första händelsen har polisanmälts – i det senare fallet ville ungdomen inte polisanmäla.

– Det är nån som har uppgivit att det har använts övervåld. Det ska vi inte hålla på med. Vi har folk som är utbildade, och första grunden är att undvika våldssituationer. Varje våldssituation är ett misslyckande, säger Arne Andersson, institutionschef på ungdomshemmet Sundbo till SVT Nyheter.

Senast 31 januari 2019 måste Sis komma med en redogörelse för vilka åtgärder de genomfört eller planerar att genomföra för att lösa situationen.

Publisert:

LÄS VIDARE