Massi Fritz ombud om fällningen: ”Kritiserade avtal används inte längre”

avAnders Johansson

Publicerad:
Uppdaterad:

Advokatsamfundet kritiserade de anställningsavtal som Elisabeth Fritz hade med sina medarbetare.

Jurister som slutade var enligt de avtalen tvungna att lämna kvar klienter vid advokatbyrån om de slutade.

– Villkoren har aldrig tillämpats, säger advokat Monique Wadsted som företräder Massi Fritz.

De kritiserade avtalsvillkoren strider mot god advokatsed, enligt Advokatsamfundets disciplinnämnd. De ”sätter klientens fria advokatval ur spel eller i vart fall i fara.”

Monique Wadsted säger i ett skriftligt uttalande att Elisabeth Massi Fritz har använt avtalsmallar som hon fått från andra advokater.

– Villkoren som Disciplinnämnden kritiserar har aldrig tillämpats och anställningsavtalen är sedan en tid utbytta och innehåller inte längre de kritiserade villkoren, framhåller Monique Wadsted.

”En advokat måste få vara klient”

Advokatsamfundet anser att Massi Fritz obstruerat och försvårat disciplinnämndens utredning. Detta genom att inte lämna in allt efterfrågat underlag.

– Elisabeth Massi Fritz följde dock enbart sitt dåvarande ombuds råd och också en advokat måste kunna få vara klient, säger Monique Wadsted.

Hon understryker vidare att uppgifterna om saltade räkningar inte är något som Massi Fritz kritiseras för slutligt, även om det var flera i nämnden som hade en annan uppfattning.

– Disciplinnämndens majoritet inklusive ordföranden och vice ordföranden har funnit att Elisabeth Massi Fritz inte brutit mot god advokatsed när det gäller påståenden om överdebitering och saltade räkningar, det vill säga friar henne från ansvar.

Generalsekreterare Anne Ramberg och fyra av de åtta ledamöterna röstade för en uteslutning. Men för sådana drastiska åtgärder krävs att minst sex ledamöter röstar för det.

Kritiken stannade därför vid en varning och den högsta straffavgiften, 50 000 kronor.

Justitiekanslern har möjlighet att överklaga beslutet till Högsta domstolen.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM