"Hundratals farliga bara i Stockholm"

Publicerad:
Uppdaterad:

Psykiatikern Ulf Åsgård chattade om gärningsmannaprofilen

En gärningsmannaprofil växer nu fram på Anna Lindhs mördare – en psykiskt störd ensam gärningsman.

Men vad är en psykologisk profil?

Och vad berättar den om knivmannen?

Aftonbladets läsare fick svar i chatten med Ulf Åsgård – en av landets ledande experter.

Ulf Åsgård säger: Nu är jag på plats. Välkommen med era frågor. Jag vill dock göra klart från början att jag inte arbetar åt polisen. Jag är helt fristående.

Läsare säger:Hur pass ackurat är bilden på gärningsmannen?

Ulf Åsgård säger: Med bra grunddata analyserade av en välutbildad och erfaren person är profiler oftast bra. Eller mycket bra.

Läsare säger: Är det svårt att göra en profil?

Ulf Åsgård säger: Det är oftast svårt och oftast tar det mycket lång tid att analysera fram en profil. I värsta fall tar det månader.

Maria, Lund säger: Hur kan ni vara säkra på att det inte är en lejd mördare, som gjort sig en profil för att leda in poliserna på fel spår?

Ulf Åsgård säger: Man kan ju undra varför man skulle ta svårbedömda risker inte bara en gång, genom att bete sig oprofessionellt och sedan göra det för att luras. Den som lurar pekar ju mot sig själv.

Anders säger: Vad är oftast den utlösande faktorn när störda människor begår dessa typer av brott?

Ulf Åsgård säger: Den vanligaste utlösande faktorn är nog separation från en väsentlig person eller annan trygghetsfaktor. Men missbruksperiod och kroppslig sjukdom är också ganska vanliga faktorer.

Läsare säger:Hur många lösa galningar finns det ute på gatorna egentligen?

Ulf Åsgård säger: Det finns tiotusentals personer med psykisk sjukdom och personlighetsstörning. Alla är förstås inte lika störda men det rör sig nog om hundratals bara i Stockholm som är potentiellt farliga.

Läsare säger: Använde man sig av gärningsmannaprofil efter mordet på Olof Palme på samma sätt som efter detta?

Ulf Åsgård säger: Den profilen gjordes först åtta år efter mordet på Palme.

Daniel säger: Vilka kriterier har du när du gör en profil?

Ulf Åsgård säger: Grunddata består av all tillgänglig information om offret, brottsplatsen, gärningsmannens beteende, tekniska undersökningar och eventuella rättsmedicinska undersökningar.

Läsare säger: Hur stor är chansen enligt din åsikt att dom får tag i gärningsmannen?

Ulf Åsgård säger: Jag tror att chansen är ganska - eller kanske till och med - mycket stor.

Aubrey säger: Kan sådana här människor någonsin bli "normala" med vård?

Ulf Åsgård säger: När det gäller schizofren sjukdom finns det ganska bra behandlingsmetoder, men fullständigt återställda blir bara några få. Liksom diabetes - sockersjuka - är schizofreni en kronisk sjukdom. För andra psykiska sjukdomar varierar behandlingsresultaten. Mycket bra när det gäller depression, mindre bra när det gäller personlighetsstörningar.

Per säger: Om den skyldige grips och det visar sig att han lider av en allvarlig psykisk störning, kan det då bli så att han döms till psykiatrisk vård och kanske redan släpps ut om 1 år eller så. Trots att han mördat en minister?

Ulf Åsgård säger: Den som döms till rättspsykiatrisk vård skall skrivas ut när den psykiska störningen är obetydlig. Det finns dock förslag om att man då skall överföras till fängelse.

Ingrid säger: Hej Ulf.Tror du att mannan som knivskar en 5-årig liten flicka har blivit inspirerad av knivdådet mot Anna Lind.

Ulf Åsgård säger: Jag vet litet för litet om dådet i Arvika men av det lilla jag vet håller jag det inte alls för osannolikt.

Läsare säger:Tror du gärningen har planerats under en längre tid eller är det en impulshandling?

Ulf Åsgård säger: Det mesta hittills talar emot att det skulle vara en planerad handling.

Läsare säger:Finns det stor möjlighet att han gör någonting mer nu om han inte blir gripen ?

Ulf Åsgård säger: Det är svårt att bedöma hur stor den risken är - men risken finns helt klart. Dessutom kanske mordet på Anna Lindh inte var det första denne gärningsman utfört.

Anki i Malaga säger: Är det inte riskfyllt att göra en profil i tidigt skede, tänk om man baserar den på helt fel grunder, att man är på fel spår.

Ulf Åsgård säger: Alldeles rätt, man skall bara göra profiler på någotsånär fullständiga data. Det hindrar dock inte att man kan antyda vissa någorlunda säkra bedömningar.

Hassan Torabi: Behöver man vara rädd för att gå ute på stan ensam?

Ulf Åsgård säger: Det beror litet grand på var man går, men kanske främst på hur berusad man är eller ser ut att vara. Det beror förstås också vanligen på tid på dygnet, även om mordet på Anna Lindh inträffade på blanka dan.

Läsare säger: Anser du att det fanns en hotbild mot Anna Lindh?

Ulf Åsgård säger: Ja, i den meningen att samtidsandan varit aningen uppskruvad under den senaste månaden, med talrika motsättningar inom och mellan partier och andra samhällsgrupperingar. Om det funnits konkreta hot mot henne känner jag inte till.

Läsare säger: Varför hände detta, känner mej så hjälplös att jag inte kan göra nåt

Ulf Åsgård säger: Jag tror att vi alla känner varierande grad av hjälplöshet, hopplöshet och pessimism. Ett sätt att komma förbi dessa känslor är kanske att vi talar med och lyssnar på varandra. Den som är ensam är ju inte särskilt hjälpt av det men det finns ju olika samhällsinstanser. Dessutom finns nätet!

Niclas säger: Hur beter sig en mördare i det här läget? Gömmer han sig eller förstår han inte inebörden i vad han gjort lever som vanligt?

Ulf Åsgård säger: Det är ganska sällsynt att man tränger bort all sin kunskap om vad man gjort. Självbevarelsedriften är stark så han försöker nog gömma sig.

Läsare säger: Om inte Anna varit på platsen tror du någon annan blivit attackerad?

Ulf Åsgård säger: Troligen inte, i all korthet.

Lisa säger: Kan man utesluta möjligheten att det var ett extremt välplanerat mord, genomfört så att man luras tro att det är en galnings verk?

Ulf Åsgård säger: Ja, det tror jag man kan utesluta eftersom det skulle innebära ett dubbelt risktagande.

Läsare säger: Är vi svenskar för mesiga som inte lyckades stoppa denne vettvilling? Det var ju ändå ett varuhus fullt med folk så någon borde ha kunnat reagera.

Ulf Åsgård säger: Mesiga - ja det är ditt ord. Jag tror att de flesta av oss inte är så modiga som vi kanske tror att vi är.

Danne säger: Det verkar som man slagit fast att gärningsmannen kommer från missbrukarkretsar. Finns det något i beteendet som tyder på detta enligt vittnens uppgifter.

Ulf Åsgård säger: Av det jag vet finns det ingenting uppenbart som säger att det är så. Men det skulle ändå kunna vara en amfetaminmissbrukare.

Marwin: Folk i mördarens vardag bör märka vissa förändringar i mördarens beteende. Vilka är dom tydligaste och vanligaste?

Ulf Åsgård säger: En del mördare sluter sig som musslor, andra börjar antydningsvis prata om dådet. En del talar plötsligt överraskande uppskattande om offret, andra lika överraskande negativt. En del börjar plötsligt tvätta kläder, som de kanske nästan aldrig gjort annars. Andra förfaller kroppsligen och hygieniskt. Det finns många variationer. Men man bör vara uppmärksam på oväntade förändringar.

Läsare säger:Anser du att psykvården så dålig i vårt samhälle idag att vi inte kan ta hand om de psykisk sjuka. Innebär detta att vår grundtrygghet i samhäälet rubbas och vi inte vågar lita på människor och måste allt mer stänga in oss bakom murar. tex på dagis där man nu antagligen får börja med murar och lås. Vilka samhällskonsekvenser tror du detta öppna våld kommer att leda till.

Ulf Åsgård säger: Ja, den psykiatriska vården har nedrustats konsekvent under flera decennier. Slutsatsen är inte att vi skall förskansa oss utan satsa resurser på att hjälpa dem som står nästan längst ned på samhällsstegen, tycker jag.

Oliver, utlandet säger: Hur pass lätt är det egentligen att få tag på gärningsmannen om det här "bara" är det första brottet han har begått?

Ulf Åsgård säger: Sannolikt är han så avvikande, har varit det under längre tid, och kommer att förbli avvikande tills man får tag på honom. Men visst, det blir svårare om han inte finns i vanliga polisiära register.

Läsare säger: Skulle det kunna vara samma person som sköt Olof Palme? Detta kanske är hans sätt för att bli gripen och få en chans att erkänna sitt brott mot statsministern

Ulf Åsgård säger: Vittnesuppgifterna om hans ålder talar starkt emot att det skulle vara samma gärningsman.

Läsare säger: Om det nu är en psykiskt störd person enligt gärningsmannaprofilen, hur troligt är det att han får hjälp att gömma sig, befinner sig i Stockholm, flyr landet etc. begår nya handlingar på vägen?

Ulf Åsgård säger: Han kan gömmas i sin ursprungsfamilj, någon annan stans kan han säkert inte gömma sig. Att fly landet är nog inte så lätt för en svårt störd person i dessa dagar.

Robert säger: Är det troligt att han följde efter hela vägen från UD. I så fall valde han den mest utsatta platsen. Vilken psykiatrisk profil handlar det då om ?

Ulf Åsgård säger: Jag spekulerar inte om det utan önskar småningom få information om hur det var med den saken. Det kan betyda en hel del för detaljer i profilen.

Johan säger: När man gör en analys använder man sig av statistiska metoder eller gör man mer intuitiva bedömningar?

Ulf Åsgård säger: Man använder kriminologisk, statistisk kunskap men också logiska uteslutande resonemang baserad på simpel logik och erfarenhet. Ren och skär intuition bör man oftast inte förlita sig på. Alla egenskaper i profilen bör kunna motiveras noggrannt.

Läsare säger:Är inte alla som med berått mod mördar en annan människa psykiskt störda?

Ulf Åsgård säger: Jo, i en vid mening är de väl det, men störningen kan vara måttlig, förstärkt och utlöst av alkohol, narkotika, vissa läkemedel, svartsjuka, hat, avundsjuka och en massa andra mindre roliga mänskliga egenskaper.

Läsare säger: Om gärningsmannen fanns här på chatten tror du då att du skulle kunna fatta misstankar om det?

Ulf Åsgård säger: Kanske, men då får nog frågan vara litet mer specifik än just den här frågan. Men om gärningsmannen just nu finns här så uppmanar jag dig att ge upp idag. Du kommer att känna mindre oro om du gör det.

Läsare säger: Hade det varit lätt för livvakter att upptäcka gärningsmannen innan han hann slå till? Ser han "galen" ut?

Ulf Åsgård säger: Livvakternas uppgift i sådana här trängda lägen, som ett varuhusbesök, är att hålla rent kring den man är satt att skydda. Jag har inte sett några uppgifter som tydligt pekar ut honom som avvikande.

Elisabet säger: Varför tror du han lämnade kvar kniven på NK?

Ulf Åsgård säger: Bland annat för att inte gå omkring med ett hett föremål på sig inför risken att åka fast.

Läsare säger: Tror du att den den här dåren är medveten om vem det är han har mördat, eller var det bara ett vansinnesdåd?

Ulf Åsgård säger: Dåre låter så nedsättande. Det är ju ändå en medmänniska. Psykisk sjukdom och störning uppkommer inte för att man vill vara sådan. Men jag tror att gärningsmannen vet vad han gjort.

Läsare säger: Hur stor är sannolikheten att gärningsmannen ångrar sig och träder fram?

Ulf Åsgård säger: Chansen finns. Många brott klaras faktiskt upp på det sättet. Det behöver dock inte betyda att han ångar sig.

Henrik säger: Vad är den preliminära psykologiska diagnosen på den här gärningsmannen?

Ulf Åsgård säger: Det saknar jag för mycket information för att kunna säga.

Läsare säger: Tror du att gärningsmannen kan komma att återvända till brottsplatsen? Kan man rent av finna honom bland de sörjande utanför/i NK?

Ulf Åsgård säger: Det förekommer då och då att gärningsmän återvänder till brottsplatsen i skydd av att vara allmänhet eller utge sig för att vara fotograf, journalist, civil polis etc. Hur vanligt detta fenomen är vet man dock inte, av naturliga skäl.

Läsare säger: Tror du att det är slumpen att Anna Lindh dog september 11?

Ulf Åsgård säger: Det verkar så.

Läsare säger: Gärningsmannen är på fri fot, är det möjligt att han dyker upp vart som helst i landet hos människor i hopp om mat och annat?

Ulf Åsgård säger: Kanske i stockholmstrakten.

Ulf Åsgård säger: Tyvärr måste jag sluta nu. Tack för all intressanta frågor och låt oss alla hoppas att mordet snart är löst, för Sveriges skull. Rösta på söndag - ja eller nej - för Anna Lindhs skull.

Hälsningar Ulf Åsgård

Fotnot:

Tekniska problem gjorde att vissa av läsarnas namn försvann. Vi beklagar detta.

aftonbladet.se

Publicerad: